Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Rząd ludzi przecinający wstęgę

 


Autor tekstu: Daniel Kozik

Biuro Prasowe UMWP

Zdjęcia: UMWP

 

Do użytku kierowców został oddany nowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 884 od Przemyśla do Domaradza w miejscowości Barycz. Wraz z budową drogi zabezpieczono również osuwisko i wybudowano most nad potokiem górskim. Udział w oddaniu inwestycji wziął wicemarszałek Piotr Pilch.

 

Zadanie zostało sfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wykonawcą projektu, którego wartośćprzekroczyła 9,3 mln złotych, była firma EUROVIA POLSKA S.A.

 

Cieszy mnie, że ten ważny odcinek drogi wojewódzkiej jest już przejezdny. To bardzo ważna informacja dla kierowców, którzy podróżowali tą trasą prowadzącą z Przemyśla do Domaradza. Ważne jest to, że ta inwestycja mogła być zrealizowana dzięki rządowemu wsparciu. Prace naprawcze zostały wykonane z należytą starannością, dlatego wierzę, że to inwestycja na lata – mówi wicemarszałek Piotr Pilch.

 

W ramach zadania wymieniono nasyp drogowy w miejscu powstałego wcześniej osuwiska i zapewniono stateczność konstrukcji między innymi poprzez zastosowanie zbrojenia geosyntetycznegoOgraniczono także zakres skarp nasypu drogowego poprzez budowę muru oporowego z koszy siatkowo-kamiennychNatomiast w miejscu przepustu nad potokiem górskim wybudowano nowy most. Zaprojektowano również zjazdy indywidualne do okolicznych działek oraz wykonano brakujący odcinek chodnika wzdłuż krawędzi jezdniumożliwiający bezpieczny ruch pieszych w obrębie mostu. 

 

Zadanie jest częścią programu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych„Likwidacja szkód powodziowych na drogach wojewódzkich oraz obiektach mostowych i kładkach, polegająca na: przebudowie uszkodzonych nawierzchni, systemów odwodnienia, poboczy i skarp, umocnieniu brzegów oraz uszkodzonych przyczółków i stożków”.Rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Projekty współfinansowane są ze środków Budżetu Państwa. Rządowe wsparcie dla Podkarpacia na ten cel wyniosło 100 mln złotych

 

Galeria zdjęć: