Samorząd Województwa Podkarpackiego

Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego

DYREKTOR
Joanna Szozda

adres: aleja Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
telefon: 17 850 17 31
email:  dt@podkarpackie.pl

  

  

 

 


Zadania departamentu

Nadzoruje pracę Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz kontroluje zrealizowane przez niego inwestycje. Prowadzi sprawy w zakresie publicznego transportu zbiorowego, drogowego, kolejowego oraz przewozu towarów niebezpiecznych. Nadzoruje inwestycje drogowe i kolejowe finansowane z budżetu województwa, a także wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego.

Menu

Inne strony tematyczne