strategia-wojewodzwa-banner160Na Zamku Kazimierzowskim w Przemyślu 10 maja br. odbyło się pierwsze z cyklu czterech spotkań zaplanowanych na terenie naszego województwa w ramach ogłoszonych przez Zarząd Województwa Podkarpackiego konsultacji społecznych projektu Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007 – 2020 - aktualizacji na lata 2013-2020 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Spotkanie zostało zorganizowane dla mieszkańców, przedstawicieli j.s.t. i innych zainteresowanych podmiotów z powiatów: przemyskiego, przeworskiego, lubaczowskiego, jarosławskiego oraz miasta Przemyśla.

Celem spotkania było przedstawienie projektów konsultowanych dokumentów - ze szczególnym uwzględnieniem kierunków działań skierowanych do tej część województwa - oraz dyskusja nad zaproponowanymi w Strategii zapisami.

Poniżej zamieszczono prezentacje, które zostały przedstawione na spotkaniu w Przemyślu.

Kolejne spotkanie w ramach konsultacji społecznych projektu Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007 – 2020 - aktualizacji na lata 2013-2020 odbyło się 15 maja br. w Krośnie w Hotelu Nafta. Miejsce spotkania wybrane zostało z myślą o mieszkańcach byłego województwa krośnieńskiego w celu ułatwienia im uczestnictwa w konsultacjach społecznych Strategii. Spotkanie adresowane było zwłaszcza do mieszkańców, przedstawicieli jst oraz innych zainteresowanych podmiotów z powiatów: bieszczadzkiego, leskiego, sanockiego, krośnieńskiego, jasielskiego, brzozowskiego. Po zaprezentowaniu projektu Strategii przez Pana Jerzego Rodzenia – Dyrektora Departamentu Strategii i Planowania Przestrzennego wywiązała się ożywiona dyskusja, w trakcie której poruszano między innymi: kwestie rzeczywistych i potencjalnych biegunów wzrostu wskazanych w projekcie Strategii, doboru wskaźników oraz zaproponowanych w dokumencie ram finansowych.

Poniżej zamieszczono prezentacje, które zostały przedstawione na spotkaniu w Krośnie:

Trzecie spotkanie miało miejsce w dniu 17 maja br. w Tarnobrzegu Dzikowie na zamku Tarnowskich. Adresowane było do mieszkańców, przedstawicieli jst oraz innych zainteresowanych podmiotów z terenu powiatów: tarnobrzeskiego, stalowowolskiego, niżańskiego, kolbuszowskiego i mieleckiego. Po zaprezentowaniu projektu aktualizowanej Strategii wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, Pan Jerzy Rodzeń - Dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Przestrzennego wyjaśniał wszystkie budzące wątpliwości kwestie związane z prezentowanymi dokumentami.

Poniżej zamieszczono prezentacje, które zostały przedstawione na spotkaniu Tarnobrzegu oraz zdjęcia z tego spotkania.

Ostatnie, czwarte spotkanie organizowane w ramach prowadzonych konsultacji społecznych projektu Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007 – 2020 - aktualizacji na lata 2013-2020 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko odbyło się w Rzeszowie 22 maja br. w Sali audytoryjnej  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, przy al. Łukasza Cieplińskiego 4. Spotkanie było adresowane głównie do mieszkańców powiatów: rzeszowskiego, łańcuckiego, leżajskiego, brzozowskiego, ropczycko – sędziszowskiego i dębickiego. Uczestniczyli w nim między innymi przedstawiciele jst z terenów wymienionych powiatów oraz członkowie Zespołów zadaniowych i podzespołów tematycznych pracujących nad częścią kierunkową Strategii.

Poniżej zamieszczono prezentacje, które zostały przedstawione na spotkaniu Rzeszowie oraz zdjęciaz tego spotkania.

Tarnobrzeg

Rzeszów