strategia-wojewodzwa-banner160W dniu 17 kwietnia 2013 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą Nr 224/5328/13 przyjął projekt Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020. Aktualizacja na lata 2013-2020 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Dokumenty zostały zamieszczone poniżej.

W terminie od 22 kwietnia do 27 maja 2013 r. istnieje możliwość wnoszenia uwag i wniosków do niniejszych dokumentów, które można zgłaszać drogą elektroniczna, pocztową lub osobiście – szczegóły znajdują się w zamieszczonym poniżej ogłoszeniu o konsultacjach społecznych. 

W tym czasie odbędą się również spotkania konsultacyjne w różnych częściach województwa, które będą okazją do dyskusji na temat dokumentu oraz wyznaczonych w nim celów i kierunków rozwoju.