130327 blekitny sanW dniu 22 marca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego odbyło się spotkanie robocze grupy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa w sprawie przygotowania Programu strategicznego „Błękitny San". W spotkaniu wzięła udział oraz przewodniczyła jego przebiegowi Anna Kowalska – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego.

Podczas spotkania ustalono, iż wspólnym wysiłkiem wszystkich jst uczestniczących w inicjatywie, sfinansowane zostaną prace służące przygotowaniu merytorycznemu Programu. Ponadto podjęte zostaną starania, których celem będzie włączenie kolejnych jst do Programu tak, aby w efekcie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, nastąpiła znaczna poprawa jakości wody w rzece San, stanowiącej dopływ największej rzeki Polski – Wisły. Program obejmie także realizację innych działań służących rozwojowi terenów położnych nad rzeką, jej zbiornikami zaporowymi oraz ciekami wodnymi zasilającymi te zbiorniki.

Fot. Daria Kędzierska

Jerzy Drupka
Departament Strategii i Planowania Przestrzennego