logo samorzad

mapa stronykontaktniepelnosprawni

podkarpackie-logo

WYDANIE AKTUALNE PPS

pps 19 01

ARCHIWALNE PRZEGLĄDY

przeglad-sterta-160

strategia-wojewodzwa-banner160W związku z prowadzonymi pracami nad aktualizacją Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020 Województwo Podkarpackie powierzyło w trybie realizacji zamówienia publicznego wykonanie badania pn. „Ocena realizacji oraz aktualności celów i priorytetów rozwojowych Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020 w kontekście nowych zadań i wyzwań polityki rozwoju kraju i Unii Europejskiej”.

Celem zleconego badania, które wykonuje Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych z siedzibą w Warszawie, jest sprawdzenie aktualności zapisów Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020 w kontekście nowych, krajowych i europejskich dokumentów programowych oraz dokonanie oceny jej realizacji. Wnioski i rekomendacje wskazane w badaniu, będą wykorzystane w procesie identyfikacji kierunków i zakresu niezbędnych zmian koniecznych do wprowadzenia w aktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020.
 
Do pobrania: