Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Marszałek Pilch i dyrektor szpitala w Nisku prezentują podpisaną umówę.

 


 Wysokiej klasy sprzęt komputerowy trafi do szpitala w Nisku co znacznie poprawi możliwość korzystania z tzw. e-usług. Stosowną umowę na dofinansowanie tej inwestycji podpisano dziś w Urzędzie Marszałkowskim.

W imieniu samorządu województwa swój podpis złożył wicemarszałek Piotr Pilch, natomiast ze strony szpitala umowę parafował dyrektor Paweł Tofil, obecny był także statosta niżański Robert Bednarz. Projekt  „Rozwój e-usług medycznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku” jest współfinansowany z Funduszy Europejskich, a konkretnie z Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach dodatkowego mechanizmu React-Eu.

Projekt obejmuje utworzenie kompleksowych rozwiązań informatycznych wspierających obsługę i prowadzenie różnych spraw pomiędzy pacjentami, lekarzami, pracownikami administracji i innymi placówkami medycznymi.

Zakres prac przewidzianych do realizacji w ramach projektu obejmuje m.in. zakup serwerów, 150 szt. komputerów, licencji, oprogramowania systemowego do komputerów, serwerów, archiwizacji danych, wirtualizacji i monitorowania sytemu.

Dodatkowo szpital zysk urządzenia do składania podpisu elektronicznego, skanowania dokumentacji, stacji roboczych, systemu elektronicznego obiegu dokumentów, licencji systemu zarządzania dokumentacją medyczną oraz usług wdrożeniowych.

Dzięki projektowi szpital uruchomi zmodernizowany system e-rejestracji, e-informacji oraz możliwości wymiany informacji i dokumentacji pacjentów pomiędzy podmiotami leczniczymi.

Ogólna wartość inwestycji to  3 867 325,82 zł z czego dofinansowanie wynosi: 3 284 817,12 zł. Termin zakończania realizacji projektu planowany jest na 30.11.2023 r.