Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


Zapraszamy wszystkich uczniów szkół podstawowych  i ponadpodstawowych do udziału w zorganizowanym z okazji Święta Dnia Krajobrazu konkursie pn. „Podkarpacki krajobraz doświadczam w pełni”.

Konieczność podejmowania działań informacyjnych i edukacyjnych związanych z ochroną krajobrazu wynika z zapisów Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, której jedną ze stron jest Polska. Dzień Krajobrazu obchodzony jest w Polsce od 2016 r. w dniu 20 października. W ramach tego święta odbywa się wiele inicjatyw mających na celu podnoszenie świadomości polskiego społeczeństwa w zakresie wartości krajobrazów, ich roli w naszym życiu i gospodarce oraz zagrożeń dotyczących krajobrazów, a wynikających z rozwoju cywilizacyjnego mającego na nie decydujący wpływ. Krajobraz jako otaczająca nas przestrzeń, pełni ważną role zarówno pod względem przyrodniczym, kulturowym, społecznym i gospodarczym.

W roku 2022 Dzień Krajobrazu realizowany jest pod hasłem „Krajobraz doświadczam w pełni”, co zwraca uwagę, że krajobraz możemy i powinniśmy postrzegać znacznie szerzej niż tylko wzrokiem i poza układem przestrzeni i jej elementów, kolorów i gry światła możemy krajobraz usłyszeć (szum wiatru, plusk wody, śpiew ptaków), powąchać (zapach ziemi, wody, kwiatów i ziół), posmakować („elektryczność” powietrza po burzy), dotknąć (kora drzew, miękkość wody, piasek na wydmie), poczuć na skórze (powiew wiatru, ciepło słońca, wilgoć mżawki) doświadczając go kompletnie i nierzadko odkrywając na nowo.

 

Do pobrania :

  1. Regulamin konkursu "Podkarpacki krajobraz doświadczam w pełni" (plik PDF, rozmiar 258 KB)
  2. Regulamin konkursu "Podkarpacki krajobraz doświadczam w pełni" (plik DOCX, rozmiar 75 KB)
  3. Załącznik nr 1 (plik PDF, rozmiar 197 KB)
  4. Załacznik nr 1 (plik DOCX, rozmiar 63 KB)
  5. Załącznik nr 2 (plik PDF, rozmiar 195 KB)
  6. Załącznik nr 2 (plik DOCX, rozmiar 54 KB)
  7. Załącznik nr 3 (plik PDF, rozmiar 161 KB)
  8. Załącznik nr 3 (plik DOCX, rozmiar 23 KB)
  9. Załącznik nr 4 (plik PDF, rozmiar 102 KB)
  10. Załącznik nr 4 (plik DOCX, rozmiar 61 KB)