Firma Kronospan będzie zobowiązana do prowadzenia pomiarów ciągłych emisji pyłu do powietrza z emitora suszarni wiórów. Taką decyzję w najbliższych dniach podejmie Urząd Marszałkowski. Informację przekazał dziś w Mielcu marszałek Władysław Ortyl. 

Wspólnie z europosłem Tomaszem Porębą zaprosił wszystkie strony zainteresowane ochroną mieleckiego powietrza. W spotkaniu wzięli udział również: starosta mielecki Zbigniew Tymuła, wiceprezydenci Mielca Jan Myśliwiec oraz Tadeusz Siemek, dyrektor Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Krystyna Sołek, Andrzej Kulig, dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego. Kronospan reprezentował Piotr Herchel, a stronę społeczną Mikołaj Skrzypiec ze stowarzyszenia Specjalna Strefa Ekologiczna i Janusz Wrona z Rady Osiedla Mościska. Po spotkaniu wydano wspólny komunikat, który również publikujemy OŚWIADCZENIE PO SPOTKANIU W SRRAWIE ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA W MIELCU.

Było to spotkanie bardzo konstruktywne, merytoryczne z takim przesłaniem, że wszystkim nam zależy na tym, aby sprawę powietrza w Mielcu jak najszybciej rozwiązać – powiedział tuż po zakończeniu rozmów europoseł Tomasz Poręba.

Podsumowując spotkanie marszałek Władysław Ortyl powiedział:

To było ważne spotkanie zwłaszcza, że  wszystkie strony zapewniły, że będą działać zgodnie i opierać się na rzeczywistych informacjach, aby doprowadzić do najważniejszego celu czyli zmniejszenia zanieczyszczenia, zmniejszenia tej uciążliwości dla mieszkańców. Jest w przestrzeni wiele półprawd, nieścisłości w tej sprawie i jako urząd marszałkowski musimy je prostować, jeżeli trzeba wykonywać niezbędne ekspertyzy, które będą pokazywać rzeczywisty problem, a problem zanieczyszczenia powietrza w Mielcu – nie tylko wynikając z działalności firmy Kronospan, ale też innych firm oraz niskiej emisji – istnieje – powiedział marszałek Władysław Ortyl.

Obowiązek prowadzenia ciągłych pomiarów emisji pozwoli na stałą kontrolę emitowanych pyłów decydujących o oddziaływaniu Kronospanu na jakość powietrza w Mielcu. Pomiar prowadzony będzie przez 24 godziny na dobę i wskaże wszystkie istotne dla emisji parametrów takich jak: ciśnienie, temperatura, wilgotność. Ciągły pomiar pozwoli ustalić czy występują korelacje pomiędzy wielkościami emisji w zakładzie a występującymi przekroczeniami w mieście. Jest to szczególnie ważne w kontekście występowania przekroczeń w sezonie grzewczym.

Nałożenie obowiązku pomiarów ciągłych rozpatrywany był jeszcze w 2015 r. na etapie wydawania decyzji pozwolenie zintegrowane i do połowy roku 2016 Zakład miał przedstawić analizę możliwości technicznych takiego rozwiązania. Przedłożone zostały dwie takie analizy w czerwcu i we wrześniu, które w ocenie urzędu jednoznacznie nie wykluczają możliwości technicznych nałożenia obowiązku prowadzenia tych takich pomiarów. Wymóg prowadzenia ciągłego pomiaru emisji pyłów z instalacji jest zaostrzeniem wymogów w stosunku do wymagań Konkluzji, które takich pomiarów nie przewidują.

Podczas spotkania rozmawiano również o wspomnianym stwierdzeniu innych niż w pozwoleniu prędkości wypływu gazów odlotowych. Parametr ten służy do obliczenia wielkości emisji pyłów wydobywających się z komina Kronospanu. Mimo, że w tym badaniu nie stwierdzono przekroczeń emisji, Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego zlecił kolejną, dodatkową ekspertyzę analizującą szczegółowo ww. zjawisko i na tej podstawie podjęta zostanie decyzja czy nie należy na podstawie art. 362 lub w innym postępowaniu nałożyć na Kronospan dodatkowych obowiązków. Marszałek przypomniał także, że pozwolenie zintegrowane wydane we wrześniu 2015 roku nie zwiększyło emisji zanieczyszczeń, a w większości wielkości emisji zostały zmniejszone np. od 3,43 % dla formaldehydu i o ponad 55 % dla dwutlenku siarki.

Tomasz Leyko
rzecznik prasowy UMWP
Video: S.Kieszkowski / M.Konopka