160916 kombornaO możliwości budowy wielofunkcyjnego zbiornika wodnego Kąty – Myscowa rozmawiali na Podkarpaciu członkowie sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. O potrzebie powstania i funkcji, jakie miałby do spełnienia zbiornik rozmawiał z posłami marszałek Władysław Ortyl.  

Częścią wyjazdowego posiedzenia komisji była wizytacja terenów przewidzianych pod budowę zbiornika wodnego Kąty-Myscowa na rzece Wisłoka. Posłowie spotkali się w Krempnej  z dyrekcją Magurskiego Parku Narodowego, by rozmawiać o ochronie przyrody w świetle planowanej inwestycji.

W Komborni odbyło się  z kolei posiedzenie komisji, w czasie którego wiceminister środowiska Stanisław Gawłowski prezentował informację o stanie realizacji planu budowy zbiornika wodnego. Na temat znaczenia zbiornika dla bezpieczeństwa przeciwpowodziowego regionu oraz zapewnienia ujęcia wody dla mieszkańców Jasła, Dębicy i Mielca mówili marszałek Władysław Ortyl oraz wicemarszałek  Maria Kurowska.

Aleksandra Gorzelak-Nieduży   

Biuro prasowe UMWP

Foto Krzysztof Gwizdak

PZMiUW