Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych otrzymał ponad 3 mln zł dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wykonanie zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenów położonych wzdłuż potoku Fugas w powiecie brzozowskim. Inwestycja będzie realizowana przez PZMiUW.

Konieczność pilnej realizacji inwestycji wynika z potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przeciwpowodziowej ok. 1 400 osobom zamieszkałym w Brzozowie na obszarze ponad 4 ha. W terenie zagrożonym znajduje się także Szpital Specjalistyczny w Brzozowie - Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. Bronisława Markiewicza. Szpital dysponuje 505 łóżkami - w latach 2013-2014 przyjął ok. 48 000 pacjentów. Na obszarze zagrożonym wodami powodziowymi potoku Fugas, zlokalizowana jest również zabudowa mieszkalna (35 budynków mieszkalnych), budynek handlowo-usługowy, zakład pogrzebowy i infrastruktura techniczna.

Dotacja na zabezpieczenia przeciwpowodziowe potoku Fugas jest również ważna z innego powodu. Jest ona bowiem powiązana z inną inwestycją – realizowaną obecnie wschodnią obwodnicą Brzozowa. Są odcinki, na których inwestycje się nakładają, dlatego z przyczyn technicznych istnieje konieczność wcześniejszego wykonania prac dotyczących zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenów położonych wzdłuż potoku Fugas, a w drugiej kolejności inwestycji drogowej. Część planowanej inwestycji przeciwpowodziowej położona jest pod korpusem drogi, której odwodnienie będzie wprowadzone do projektowanego rurociągu.  

W ramach prac przeciwpowodziowych wykonana zostanie m.in. regulacja potoku, przebudowany zostanie przepust drogowy, powstanie rurociąg odprowadzający nadmiar wód powodziowych do rzeki Stobnica oraz konserwacja istniejącego koryta potoku Fugas.