W związku z Konkursem ogłoszonym przez Województwo Podkarpackie na "Logo symbolizujące jakość powietrza", informujemy iż w regulaminowym terminie tj. do 16 grudnia 2014 r. do Organizatora nie wpłynęły żadne prace.

 

Mając powyższe na uwadze Konkurs uznaje się za zakończony.