logo samorzad

mapa stronykontaktniepelnosprawni

podkarpackie-logo

Ochrona danych osobowych
 

uchw sejmik2
 
uchw zarzad2
 
rcl-rzdowe-centrum-legislacyjne-160x80a
 
zam-publ

sprawy do

WYDANIE AKTUALNE PPS

pps 19 01

ARCHIWALNE PRZEGLĄDY

przeglad-sterta-160

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Program Operacyjny Rybactwo i Morze

Ochrona środowiska w regionie

wrota-srodowisko

 

OBWIESZCZENIE

 

Informuję, iż w związku z pracami legislacyjnymi nad zmianą ustawy o odpadach wynikającymi m. in. z dokumentu pt.: „Programowanie perspektywy finansowej 2014 – 2020 - Umowa Partnerstwa" przystąpiono do prac przygotowawczych związanych z opracowaniem aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego wraz z Planem Inwestycyjnym. W związku z powyższym zapraszam do zgłaszania planowanych w latach 2014 – 2020 inwestycji związanych z kompleksową poprawą gospodarowania odpadami komunalnymi, odpadami innymi niż komunalne oraz związanych z rozbudową systemu selektywnej zbiórki odpadów a także zamykaniem i rekultywacją składowisk odpadów.
Zgłoszenie powinno zawierać: nazwę i zakres zadania, szacunkowy koszt, lata realizacji, wskazanie inwestora o ile jest to możliwe.
Zgłoszenia należy kierować pisemnie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Departament Ochrony Środowiska, Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów do dnia 17 października 2014r.

Statystyka

Odwiedza nas 895 gości oraz 0 użytkowników.