140930-polanczykUżytkowanie zasobów leśnych w Polsce – pod takim tytułem w Polańczyku w odbyła się konferencja z udziałem Tadeusza Pióro Członka Zarządu Województwa Podkarpackiego. Tematyka dotyczyła przede wszystkim polityki leśnej państwa w uwzględnieniu strategii Unii Europejskiej. Zgromadzeni przedstawiciele Lasów Państwowych oraz Parków Narodowych i Krajobrazowych mieli możliwość zapoznania się ze szczegółami realizacji założeń strategii Lasów Państwowych.

O przyjętej strategii Województwa Podkarpackiego w tym sektorze mówił Tadeusz Pióro: „Utrzymanie lasów w dobrej kondycji leży w interesie województwa dlatego właściwy stan zagospodarowania lasów został zapisany w Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2020, aktualizacja na lata 2013-2020 jako zakładany efekt działań w kierunku zachowania i ochrony różnorodności biologicznej. Natomiast budowa, rozbudowa lub modernizacja urządzeń dla celów ochrony przed pożarami lasów zostały zapisane w  Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 jako wsparcie przewidziane dla zakresu  tematycznego  związanego z ochroną przed pożarami. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe będą beneficjentem środków z RPO na lata 2014-2020 w zakresie bioróżnorodności.”

 

Członek Zarządu Tadeusz Pióro mówił także o bardzo dobrej sytuacji lasów na Podkarpaciu: „Funkcjonujące na terenie naszego województwa Leśne Kompleksy Promocyjne: Lasy Birczańskie  i Lasy Bieszczadzkie stanowią przykład wzorcowego sposobu prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej gdzie stan zachowania naturalnych walorów przyrodniczych i krajobrazowych jest najwyższy i odpowiada wymogom parku narodowego, co potwierdzają opinie sporządzane na potrzeby prac uzasadniających potrzebę powołania Turnickiego Parku Narodowego”.

Rafał Jasiński