140917-bioroźnorodnośćO harmonii w naturze – czyli bioróżnorodności i ekonomicznej wartości systemów ekologicznych w Polsce,  dyskutowali dziś w Urzędzie Marszałkowskim członkowie stowarzyszenia „Horyzonty” i zaproszeni prelegenci. Konferencję otworzył wicemarszałek Lucjan Kuźniar.

Adresatami kampanii „W harmonii z naturą – promocja bioróżnorodności w Polsce wschodniej” są jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną przyrody i ekologią, środowiska naukowe, przedsiębiorcy branż związanych z zasobami przyrodniczymi i turystyką, społeczność lokalna etc. Biorący udział w panelu przekonywali, że zachowanie bioróżnorodności nie przynosi pozytywnych efektów jedynie w ekonomicznym ujęciu, podkreślając tym samym jej społeczne korzyści.

Istotę bioróżnorodności podkreślał gospodarz konferencji wicemarszałek Lucjan Kuźniar.

Różnorodność biologiczna jest istotna także dla człowieka, ponieważ człowiek jest jej elementem. Bioróżnorodność jest gwarancją jakości naszego życia. Już na poziomie lokalnym zauważyć można korzyści płynące z różnorodności biologicznejwzrost aktywności regionu, jego rozwój, a tym samym polepszenie warunków życia mieszkańców -  przekonywał wicemarszałek. Zwrócił także uwagę na sposoby zachowania bioróżnorodności - Najważniejszymi warunkami skuteczności ochrony bioróżnorodności biologicznej są edukacja społeczeństwa i poziom jego świadomości oraz prezentowane przez nie postawy - zakończył Lucjan Kuźniar.

 

 

tekst/fot.
Michał Mielniczuk
Biuro Prasowe UMWP