Na podstawie uchwały Nr 313/7487./14 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 21 stycznia 2014 r. poddaje się  konsultacjom społecznym projekty uchwał w sprawach parków krajobrazowych.

Pełna treść ogłoszenia dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Woj. Podkarpackiego.