Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 

Członkowie Klubu Strzeleckiego Ligi Obrony Kraju działającego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie spotkali się, aby podsumować mijający rok. Wydarzenie było okazją do wręczenia odznak i wyróżnień. Za wybitne zasługi dla Podkarpackiej Organizacji Wojewódzkiej Ligi Obrony Kraju medal otrzymał wicemarszałek Piotr Pilch.
Odbierając odznaczenie wicemarszałek powiedział:
 
Bardzo się cieszę, że mogę wspierać działalność koła, które kształtuje umiejętności posługiwania się bronią. Te umiejętności w razie potrzeby mogą być wykorzystane w celu obrony kraju i obywateli. Mam oczywiście nadzieję że taka potrzeba nigdy nie zaistnieje. Bardzo dziękuję i gratuluję członkom koła za tak aktywną działalność - powiedział wicemarszałek Piotr Pilch.
 
Szkolenie strzeleckie, sposób posługiwania się bronią, ale również rywalizacja powoduje, że w uprawianiu strzelectwa sportowego jesteśmy bardzo skuteczni i dążymy do tego aby uzyskiwać jak najlepsze wyniki - Krzysztof Kawalec - prezes Podkarpackiej Organizacji Wojewódzkiej LOK, który wręczył odznaczenie wicemarszałkowi.
 
Wyróżnieni odznaką zostali też członkowie koła strzeleckiego działającego w urzędzie marszałkowskim, którzy zasłużyli się w ostatnich 5 latach działalności, a dyplomami i pucharem nagrodzono najbardziej zaangażowanych w życie koła członków, którzy czynnie podnoszą swoje kwalifikacje strzeleckie i obronne, którzy brali udział w warsztatach i szkoleniach oraz startowali w różnych zawodach.
Na spotkaniu zaprezentowano także wynik plebiscytu, w którym wyłoniono nową nazwę Koła i logo klubu. Koło LOK działające w UMWP będzie teraz nosić nazwę GRYF.
Koło Strzeleckie Ligi Obrony Kraju przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie powstało 9 lutego 2005 r. Na zebraniu założycielskim  obecnych było 30 członków. Aktualnie koło zrzesza 139 osób.
Foto Mateusz Romankiewicz
Biuro Prasowe UMWP