Województwo podkarpackie w porozumieniu z miastem Rzeszów chce budować Podkarpackie Centrum Lekkoatletyczne w Rzeszowie. Dziś, podczas konferencji prasowej, marszałek województwa Władysław Ortyl i prezydent miasta Tadeusz Ferenc podpisali porozumienie w tej sprawie.

Marszałek Władysław Ortyl, na konferencji wyraził swoje zadowolenie z faktu sfinalizowania rozmów z miastem dotyczących powstania Centrum:

- Cieszymy się, że dziś kończymy długotrwałe dyskusje na temat Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie. Dziś wreszcie znalazły one swój finał. To ważne, że w tych sprawach wspierają nas Radni Rzeszowa i Radni Województwa Podkarpackiego, bo te decyzje nie mogłyby stać się faktem gdyby nie zgoda i współdziałanie w tym zakresie. W przypadku Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego mówimy o montażu finansowym, na który będą się składać zarówno środki z budżetu państwa, z Ministerstwa Sportu i Turystyki, ale też z budżetu miasta i Województwa Podkarpackiego” – podkreślił marszałek.

Tadeusz Ferenc, prezydent Rzeszowa zwrócił uwagę na konieczność inwestowania w sport:

- Obiekty sportowe bezwzględnie należy budować i dobrze się stało, że dziś podpisujemy umowę na powstanie centrum. Natychmiast rozpoczniemy procedurę przeglądnięcia dokumentów, dostosowania do nowych przepisów, które obowiązują i będziemy się brać za robotę – powiedział.

W konferencji obok marszałka i prezydenta Rzeszowa udział wzięli również: wicemarszałek Maria Kurowska, przewodniczący sejmiku Jerzy Cypryś oraz zastępca prezydenta Rzeszowa Stanisław Sienko.

Sejmik Województwa Podkarpackiego już w 2015 roku wyraził chęć wsparcia finansowego budowy „Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22”. Na podstawie tej uchwały oraz ustawy o samorządzie województwa, zostało opracowane Porozumienie, w którym miasto Rzeszów zobowiązuje się być inwestorem przedsięwzięcia, a Województwo Podkarpackie deklaruje udział w kosztach realizacji zadania. Udziały stron porozumienia wynoszą po 50% kosztów zrealizowanej inwestycji. Inwestycja ma szansę na dofinasowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Tekst: Daniel Kozik
Foto: Michał Mielniczuk
wideo: Sebastian Kieszkowski
biuro prasowe UMWP