Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej w 2017 roku.

Szczegóły naboru na stronie Biuletynu Informacji Publicznej