Departament  Edukacji, Nauki i Sportu ogłasza nabór zgłoszeń realizowanych inwestycji sportowych do dofinansowania w 2016 roku ze środków  Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego.

Wypełniony formularz zgłoszenia należy przesłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Departament Edukacji, Nauki i Sportu
al. Łukasza Cieplińskiego 4
35 – 010 Rzeszów

lub złożyć w sekretariacie Departamentu Edukacji, Nauki i Sportu przy ul. Lisa- Kuli  13 pok. Nr 22 ( I piętro) w terminie do dnia 22 lutego 2016 r. ( liczy się data stempla pocztowego)

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki w zakładce: Infrastruktura / Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej/Program inwestycji terenowych oraz pod numerem telefonu (017) 747 63 26, a także w pokoju nr 20 (parter) w budynku przy ul. Lisa- Kuli 13.

Załączniki:
Pobierz plik (Formularz zgłoszenia.doc)Formularz zgłoszenia40 kB