Zarząd Województwa Podkarpackiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej w 2015 roku.

W ramach konkursu łącznie złożonych zostało 91 ofert, a ocenę formalną pozytywnie przeszło 67 z nich. Ostatecznie dofinansowanie uzyskało w sumie 50 zadań. Szczegółowe zestawienie zadań wspartych z budżetu Województwa znajduje się poniżej.

Wszystkie podmioty, które złożyły ofertę otrzymają pisemną informację o przyznanej dotacji lub powodach jej nieotrzymania.

Załączniki:
Pobierz plik (dotacjePP2015.pdf)Dotacje PP 2015176 kB