logo pcrsChcielibyśmy zainteresować Państwa inicjatywą Latarników Polski Cyfrowej oraz programem Polska Cyfrowa Równych Szans (PCRS).

140428-pseap-logotypDobiega końca budowa   projektu „PSeAP” - „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” realizowanego w ramach III Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007- 2013.

140428-pseap-logotypZakończyły się dwa ważne etapy realizacji Podkarpackiego Systemu e-Administracji Publicznej - odbiory sprzętu teleinformatycznego i pilotażu.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji projektu, Generalny Wykonawca którym jest firma Atos IT Services sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 30 października 2013 r. przystąpił do realizacji zadań dostawy sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (5861 szt. komputerów stacjonarnych oraz 945 notebooków), urządzeń wielofunkcyjnych (272 szt.), serwerów (157 szt.) oraz innych urządzeń sieciowych do wszystkich partnerów projektu oraz Lidera.