30 maja 2019 roku w hotelu Metropolitan w Rzeszowie, pod patronatem honorowym Marszała Województwa Podkarpackiego Pana Władysława Ortyla, odbyła się czwarta edycja konferencji Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego Podkarpacie 2019 połączona z Ogólnopolską Konferencją Naukową i Konkursem Młodych Inżynierów.

W organizację imprezy, jak co roku włączyły się stowarzyszenia i jednostki naukowe m.in. Oddział Podkarpacki Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Rzeszowski, Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej oraz Koło Naukowe Mechatron. Konferencja poświęcona była szeroko rozumianej tematyce telekomunikacji i informatyzacji, jej wpływowi na rozwój i życie codzienne społeczeństw na całym świecie.

Konferencję otworzyli prezesi regionalnych oddziałów PTI i SEP: Marek Bolanowski i Barbara Kopeć. Po oficjalnym otwarciu konferencji zgromadzonych gości przywitał Pan Stanisław Kruczek - członek Zarządu Województwa Podkarpackiego.

Pierwsza część wystąpień poświęcona była rozwojowi społeczeństwa. Tu prezentację przedstawił Pan Sławomir Cynkar - Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

Po przerwie, w drugiej części spotkania, zostały wygłoszone referaty o tematyce cyberbezpieczeństwa i telefonii 5 generacji.

Konferencja cieszyła się sporym zainteresowaniem i była częścią kilku organizowanych w tym dniu na terenie województwa podkarpackiego wydarzeń związanych z ideą społeczeństwa informacyjnego.

Tekst:
Aleksandra Zioło
Departament Społeczeństwa Informacyjnego

Zdjęcia:
Andrzej Paszkiewicz