Od 11 do 19 maja br. trwać będzie konkurs Ministerstwa Cyfryzacji na wszelkiego rodzaju inicjatywy dla lokalnych społeczności. Zgłaszane wydarzenia zależą jedynie od kreatywności ich organizatorów. Mogą to być gry miejskie, warsztaty, pogadanki, seminaria, aplikacje internetowe, kina plenerowe, pikniki cyfrowe a nawet ciekawe lekcje informatyki.

Celem konkursu jest przybliżenie możliwie jak największej liczbie osób tajników technologii cyfrowych i korzyści płynących z ich wykorzystania.

Inicjatywa skierowana jest do wszystkich grup wiekowych od juniora do seniora.

„Cyfrowa majówka ” ma być dobra zabawą dla mieszkańców gmin, powiatów, miast a najciekawsze inicjatywy wyróżnione zostaną nagrodami w postaci profesjonalnych warsztatów programowania i robotów do nauki programowania.

Do konkursu mogą zgłaszać się całe szkoły czy gminy, ale także pojedyncze, prywatne osoby. Inicjatywę mogą wykazać Koła Gospodyń Wiejskich, Kluby Seniora, przedszkola, biblioteki, organizacje pożytku publicznego, domu kultury, strażacy czy lokalni przedsiębiorcy.

Wydarzenie należy zgłosić na specjalnym formularzu zamieszczonym na stronie: http:koduj.gov.pl/zglos-inicjatywe/.

Zgłoszenia przesyłać można do 19 maja br.

Więcej informacji w załączniku: Cyfrowa majówka- informacja o konkursie