senior-plusW dniach 27 września, 11 października i 25 października br. w Sali Audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie odbyły się konferencje informacyjno-warsztatowe pod wspólną nazwą „e-Senior+”. Łącznie uczestniczyło w nich ponad 250 osób starszych z naszego regionu.

Inicjatywa ta była wkładem samorządu województwa podkarpackiego w rozwój idei popularyzacji Internetu wśród osób powyżej 50. roku życia a zarazem możliwością zaprezentowania dotychczasowych dokonań na tym polu, poprzez przedstawienie mieszkańcom projektów teleinformatycznych zrealizowanych przez Samorząd Województwa Podkarpackiego.

Gospodarzem konferencji był Pan Stanisław Kruczek - członek Zarządu Województwa Podkarpackiego. Mówił on zebranym o roli samorządu województwa, którego jednym z zadań jest inicjowanie, koordynowanie i wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie. Wyrażał radość, że siedziba władz samorządowych Podkarpacia gości osoby starsze zainteresowane wykorzystywaniem technologii cyfrowych.

Wraz ze wzrostem znaczenia Internetu w różnych obszarach życia, korzystanie z niego często staje się niezbędnym warunkiem funkcjonowania w dzisiejszym świecie. Dlatego osoby nieużywające go mają ograniczone możliwości pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, zawodowym czy kulturalnym, co prowadzi do stopniowego ich wykluczenia. Zjawisko takie określa się mianem wykluczenia cyfrowego. Z danych wynika, że osoby starsze są najrzadziej korzystającą z Internetu grupą wiekową – mówił podczas konferencji Pan Marszałek Stanisław Kruczek

W każdej z trzech konferencji, ich merytoryczną część poprowadził Pan Sławomir Cynkar - Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego UMWP w Rzeszowie. Przedstawiał zebranym działania i projekty realizowane przez Samorząd Województwa Podkarpackiego ze szczegółowym omówieniem projektu z dziedziny
e-zdrowie: Podkarpacki System Informacji Medycznej. Podczas każdej edycji przeprowadzane były warsztaty pokazowe z zakresu działania systemu Podkarpacki System Informacji Medycznej. Uczestnicy mogli sami zakładać w systemie konta pacjenta i zarejestrować się do lekarza przez Internet. Zainteresowani szczegółowymi informacjami, zadawali pytania i uzyskiwali wyczerpujące odpowiedzi na nurtujące ich zagadnienia.

Konferencje przebiegały w miłej atmosferze a uczestniczący w nich seniorzy, wyrażali zadowolenie z takiej formy spotkań i zgłaszali chęć uczestnictwa w podobnych konferencjach w roku przyszłym.