logoPTI odz.podkarpacki17 maja przypada Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego.
W związku z tym, Podkarpacki Oddział Polskiego Towarzystwa Informatycznego we współpracy ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich przy udziale Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej organizuje regionalne obchody „Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego Podkarpacie 2018”. Konferencja ta zbiega się z okrągłym jubileuszem 70-lecia informatyki w Polsce.

 

Z tej okazji, w dniu 24 maja br. w auli Uniwersytetu Rzeszowskiego, pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego Pana Władysława Ortyla, odbędzie się konferencja „SDSI”, 70 lat POLSKIEJ INFORMATYKI poświęcona szeroko rozumianej tematyce telekomunikacji i informatyzacji, jej wpływu na rozwój i życie codzienne społeczeństw.
W pierwszej części spotkania prelekcję pt.„Działania Samorządu Województwa na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego” wygłosi Pan Sławomir Cynkar - Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

 

Wydarzenie to stanowić będzie doskonałą okazję do promocji naszego województwa i zaprezentowania dokonań samorządu województwa w dziedzinie informatyzacji tj. realizacji projektów: Podkarpacki System Informacji Medycznej „PSIM”, Podkarpacki System e-Administracji Publicznej „PSeAP” i Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej „SSPW”.

Więcej informacji na stronie: http://sdsi.prz.edu.pl