Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego

Karol Ożóg

adres: aleja Cieplińskiego 4, pok. 133, 35-010 Rzeszów
telefon: 17 850 17 64, fax: 17 860 67 41
email: k.ozog@podkarpackie.pl