Samorząd Województwa Podkarpackiego

Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego

Stanisław Kruczek

adres: aleja Cieplińskiego 4, pok. 141, 35-010 Rzeszów
telefon: 17 850 17 66, fax: 17 860 67 33
email: s.kruczek@podkarpackie.pl

  

  

Stanisław Kruczek 21 11 23


Od 2014 roku Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego odpowiedzialny
za  Projekty Infrastrukturalne i Politykę Społeczną. Samorządowiec od 1990 roku. 
Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego V i VI kadencji, absolwent Politechniki Rzeszowskiej i Instytutu Łączności. Prezes i twórca sukcesu Spółdzielni Telekomunikacyjnej OST w Tyczynie – pionierskiego projektu, służącego upowszechnieniu telefonii i usług teleinformatycznych na obszarach wiejskich, które zaowocowało utworzeniem wielu przedsięwzięć gospodarczych i ekonomii społecznej
na podkarpaciu. Wielokrotnie angażował się w inicjatywy obywatelskie na terenie Podkarpacia. Samorządowiec od 1990 roku, wybrany z Komitetu Obywatelskiego.
W latach 1990-1998 był radnym I i II kadencji  i zarazem  przewodniczącym pierwszej demokratycznie wybranej Rady Gminy w Błażowej. Radny Powiatu Rzeszowskiego III i IV kadencji w latach 2006-2014, gdzie przewodniczył Komisji Spraw Gospodarczych
i Transportu, Komisji Budżetowej oraz był członkiem Rady Społecznej największego
w regionie SP ZOZ nr 2 w Rzeszowie. Od1988 roku w  związku małżeńskim z Wiolettą,
z którą wychowali szóstkę dorosłych już dzieci. W wolnym czasie  pasjonuje się piłką nożną, przez kilka lat społecznie pełnił funkcję prezesa LKS „Błażowianka”. Najchętniej wypoczywa z rodziną.