Samorząd Województwa Podkarpackiego

Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego

Stanisław Kruczek

adres: aleja Cieplińskiego 4, pok. 141, 35-010 Rzeszów
telefon: 17 850 17 66, fax: 17 860 67 33
email: s.kruczek@podkarpackie.pl

  

  

Na zdjęciu mężczyzna w średnim wieku ubrany w białą koszulę z bordowym krawatem oraz marynarkę w ciemnym kolorze. Za plecami ściana w kolorze beżowym.


Od 2014 roku Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego odpowiedzialny za Ochronę Zdrowia i Projekty Infrastrukturalne. Samorządowiec od 1990 roku.  Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego V i VI kadencji, absolwent Politechniki Rzeszowskiej i Instytutu Łączności. Prezes i twórca sukcesu Spółdzielni Telekomunikacyjnej OST w Tyczynie – pionierskiego projektu, służącego upowszechnieniu telefonii i usług teleinformatycznych na obszarach wiejskich, które zaowocowało utworzeniem wielu przedsięwzięć gospodarczych i ekonomii społecznej w „Dolinie Strugu”.  Aktywny działacz Akcji Katolickiej, członek Rady Społecznej Archidiecezji Przemyskiej, wielokrotnie angażował się w inicjatywy obywatelskie na terenie Podkarpacia. W latach 1990-1998 był radnym I i II kadencji  i zarazem  przewodniczącym pierwszej demokratycznie wybranej Rady Miejskiej w Błażowej. Radny Powiatu Rzeszowskiego III i IV kadencji w latach 2006-2014, gdzie przewodniczył Komisji Spraw Gospodarczych i Transportu, Komisji Budżetowej oraz był członkiem Rady Społecznej największego w regionie SP ZOZ nr 2 w Rzeszowie. Od1988 roku w  związku małżeńskim z Wiolettą, z którą wychowali szóstkę dorosłych dzieci. W wolnym czasie uprawia sport, szczególnie pasjonuje się piłką nożną, przez kilka lat społecznie pełnił funkcję prezesa LKS „Błażowianka”. Najchętniej wypoczywa z rodziną w Bieszczadach.