Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego

Małgorzata Jarosińska-Jedynak

adres: aleja Cieplińskiego 4, pok. 141, 35-010 Rzeszów
telefon: 17 850 17 66, fax: 17 860 67 33
email: m.jarosinska@podkarpackie.pl