logo samorzad

mapa stronykontaktniepelnosprawni

podkarpackie-logo

Lotnisko w Turbii będzie w dalszym ciągu spełniać swoją istotną dla regionu funkcje. Polder zalewowy, który był planowany na jego terenie ostatecznie został zaprojektowany tak, aby nie przeszkadzał w startach i lądowaniach samolotów. Przeciwko lokalizacji polderu w obrębie lotniska protestował marszałek Władysław Ortyl.

Ten zaszczytny tytuł trafił do wójta gminy Tryńcza Ryszarda Jędrucha, którego pracę w 2014 roku doceniła kapituła Podkarpackiej Nagrody Samorządowej Zaszczytnego tytułu pogratulował,  w czasie uroczystej sesji rady gminy, członek zarządu województwa Lucjan Kuźniar. Zaznaczył on, że jest to uhonorowanie wieloletniej pracy i działalności wójta na rzecz gminy oraz jej społeczności oraz pozytywnych przemian, jakie w gminie zachodzą. 

Przedstawiciele regionalnych stowarzyszeń z terenu Podkarpacia wzięli udział w I Kongresie Stowarzyszeń Regionalnych Województwa Podkarpackiego, który odbył się 18 czerwca na Uniwersytecie Rzeszowskim. Kongres był okazją do promocji dziedzictwa historyczno-kulturowego regionu oraz zwrócenia uwagi na pamięć historyczną, jako podstawę kształtowania postaw patriotycznych młodych ludzi.

25-lecie powstania odrodzonych samorządów – to wydarzenie świętowano w maju w całej Polsce. Także Przemyśl uczcił ten jubileusz – w ostatni majowy weekend (29 i 31 maja) samorządowcy, mieszkańcy miasta i zaproszeni goście wzięli udział w panelu samorządowym w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej, uroczystej sesji Rady Miejskiej, paradzie oraz pikniku samorządowym.