Lotnisko w Turbii będzie w dalszym ciągu spełniać swoją istotną dla regionu funkcje. Polder zalewowy, który był planowany na jego terenie ostatecznie został zaprojektowany tak, aby nie przeszkadzał w startach i lądowaniach samolotów. Przeciwko lokalizacji polderu w obrębie lotniska protestował marszałek Władysław Ortyl.

Przypomnijmy, że na zlecenie prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie firma DHI Polska opracowuje Plan Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla Regionu Wodnego Górnej Wisły (PZRP). Na przełomie maja i czerwca br. autorzy ww opracowania przedstawili wstępną koncepcję ochrony doliny Wisły opierającą się na lokalnym podniesieniu obwałowań przeciwpowodziowych i budowie systemu polderów. Lokalizacja jednego z polderów tzw. „San Pilchów” objęła swym zasięgiem teren należącego do Aeroklubu Stalowowolskiego lotniska w Turbii. Przedstawiciele lokalnych samorządów wyrazili głębokie zaniepokojenie tym faktem gdyż lotnisko Turbia jest niezwykle istotne dla rozwoju gospodarczo – turystycznego gminy Zaleszany. 12 czerwca br. marszałek Włądyslaw Ortyl wystosował do prezesa KZGW w Warszawie swoje stanowisko w którym wyraził sprzeciw wobec zaplanowanej lokalizacji polderu.

30 czerwca 2015 r, w Krakowie odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego PZRP Regionu Wodnego Górnej Wisły, w skład którego wchodzą przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej województw małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego w tym, m.in.: dyrektor RZGW w Krakowie, przedstawiciele wojewodów i marszałków, dyrektorzy WZMiUW-ów oraz przedstawiciele RDOŚ. Interwencja Marszałka Województwa Podkarpackiego okazała się skuteczna, gdyż  firma DHI przedstawiła nową, zweryfikowaną koncepcję lokalizacji czaszy polderu. W aktualnym projekcie obiekt ten nie koliduje już z infrastrukturą aeroklubu, a dodatkowo została zachowana jego funkcjonalność tj. zapewnia zmagazynowanie wymaganej objętości wody. Zarówno przedstawiciele Komitetu Sterującego jak i zaproszeni na spotkanie samorządowcy nie wnieśli zastrzeżeń do nowej lokalizacji polderu „San Pilchów”.