Ten zaszczytny tytuł trafił do wójta gminy Tryńcza Ryszarda Jędrucha, którego pracę w 2014 roku doceniła kapituła Podkarpackiej Nagrody Samorządowej Zaszczytnego tytułu pogratulował,  w czasie uroczystej sesji rady gminy, członek zarządu województwa Lucjan Kuźniar. Zaznaczył on, że jest to uhonorowanie wieloletniej pracy i działalności wójta na rzecz gminy oraz jej społeczności oraz pozytywnych przemian, jakie w gminie zachodzą. 
Podczas sesji, która odbyła się 24 czerwca, gmina Tryńcza podpisała umowę  o partnerskiej współpracy z Józefowem nad Wisłą. Była to także okazja do przedstawienia osiągnięć gospodarczych i inwestycji gminnych. Ważnym punktem porządku obrad była prezentacja projektu Strategii Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, która w szerokim stopniu określa zasady współpracy pomiędzy gminą a organizacjami pozarządowymi oraz społecznością lokalną. Uhonorowani zostali także laureaci konkursów plastycznych, Karpackich Biennale grafiki dzieci i młodzieży oraz konkursu Sacrum w literaturze i sztuce. Nagrodzeni zostali również  młodzi muzycy grający w Młodzieżowej Orkiestrze Dętej w Tryńczy.
 
Na zakończenie członek zarządu Lucjan Kuźniar, radny województwa Tomasz Bury oraz wójt wręczyli dyplomy i nagrody najzdolniejszym uczniom z Tryńczy, wyróżniającym się najlepszymi wynikami w nauce w roku szkolnym 2014/2015 – składając uczniom gratulacje wysokich wyników w nauce oraz udanego wakacyjnego wypoczynku.
 
Paweł Tworek
Kancelaria Zarządu