Spotkanie  noworoczne, w którym obok marszałka Władysława Ortyla wziął udział również wicemarszałek Wojciech Buczak, było okazją do rozmów na temat Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 oraz kontraktu terytorialnego.
Plany samorządu województwa dotyczące inwestycji w infrastrukturę drogową. O tym najwięcej mówił marszałek Podkarpacia. Wspomniał m.in. o programie budowy obwodnic w województwie oraz zamiarze budowy wjazdów i zjazdów na autostradę. Podkreślił, że temat ten jest ważny ze względu na rolę tych inwestycji.
Marszałek podzielił się z parlamentarzystami informacją, że samorząd województwa jest w przededniu zaakceptowania Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przez Komisję Europejską.
Nasza gotowość organizacyjna i dokumentacyjna powinna spowodować, że w 4 kwartale powinny ruszyć nabory projektów do tego programu – poinformował gości marszałek.
 
Sebastian Kieszkowski
Biuro prasowe UWMP