Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Czwórka ludzi. Siedzą przy stole.

 


Autor tekstu i zdjęć: Kamil Dudzik

Kancelaria Zarządu UMWP 

 

Odbył się 29 Sejmik Rehabilitacyjny Województwa Podkarpackiego, w którym udział wzięliprzedstawiciele różnych instytucji i organizacji zajmujących się rehabilitacją i terapią osób niepełnosprawnych. Udział w sejmiku wzięli między innymi - Małgorzata Jarosińska-Jedynak, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki oraz Stanisław Kruczek, Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego.

 

Bardzo się cieszę, że mogę być tu dziś z Państwem, że możemy podejmować trudne tematy w kontekście aktywizacji i poprawy jakości życia osobom z niepełnosprawnościami, ale także seniorom, o których nie możemy zapomnieć. Każdego dnia staramy się, aby osoby z niepełnosprawnościami mogły pokonywać bariery architektoniczne, ale również mentalne, które bardzo często są dla nich problematyczne. Życzę Państwu, abyśmy wszystkie te bariery pokonywali, niezależnie od ich rodzaju.” – mówiła podczas otwarcia Małgorzata Jarosińska-Jedynak, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

 

W trakcie spotkania omawiane były kwestie związane z dostępem do świadczeń rehabilitacyjnych, szkoleniami dla terapeutów oraz potrzebami osób niepełnosprawnych w regionie. Dyskutowano również na temat potrzeby poprawy infrastruktury oraz kolejnych wyzwań.

 

Wielkie podziękowanie należą się posłom i senatorom RP, którzy ustanowili dla Podkarpacia kwotę wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami ponad trzykrotnie wyższą niż poprzednia. W tym momencie mamy kwotę prawie 30 mln złotych na Zakłady Aktywności Zawodowej, ale także dla jednostek wspomagających podobne działania. To wsparcie jest ogromne - mówił członek zarządu Stanisław Kruczek podczas debaty na temat roli administracji publicznej w aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami.

 

W spotkaniu wzięli udział posłowie, senatorowie, przedstawiciele województwa podkarpackiego, organizacji pozarządowych, placówek rehabilitacyjnych oraz rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnościami. Sejmik rehabilitacyjny był okazją do wymiany doświadczeń i poszukiwania pomysłów na poprawę sytuacji osób z niepełnosprawnościami w regionie. Podczas sejmiku województwo podkarpackie zapowiedziało również realizację projektów mających na celu poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych w regionie. 

 

Województwo podkarpackie od lat angażuje się w działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami, stawiając za cel zapewnienie im jak najlepszych warunków życia i rehabilitacji. Sejmik rehabilitacyjny jest jednym z narzędzi, które pozwala na koordynację działań i współpracę różnych instytucji i organizacji w celu osiągnięcia tego celu. Z działaniami sejmiku ściśle wiąże się również działalność Caritasu Rzeszowskiego pod przewodnictwem ks. Piotra Potyrały. Obie instytucje działając wspólnie dążą do osiągnięcia jednego celu, jakim jest poprawa warunków życiowych osobom z niepełnosprawnościami.

 

Galeria zdjęć: