Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


 

Cieszę się, że możemy docenić ludzi, którzy działają na rzecz dobra wspólnego regionu – mówił marszałek Władysław Ortyl w czasie majowej sesji sejmiku - Jestem wzruszony, że odznaczenia trafiają do ludzi, którzy stanowią znaczącą część  zawodowego życia naszej społeczności – dodał przewodniczący sejmiku Jerzy Borcz. Te słowa skierowane zostały do osób, które podczas majowej sesji zostały uhonorowane oznaczeniami przyznanymi przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Podczas majowego sejmiku radni przyznali także tak oczekiwane dotacje na zabytki, zdecydowali o pomocy dla dzieci z Ukrainy oraz przyjęli  stanowisko, dotyczące potrzeby zwiększenia obecności wojsk na terenie Podkarpacia.

 

Podczas sesji radni województwa jednogłośnie przyjęli stanowisko, związane z koniecznością zwiększenia obecności związków organizacyjnych Sił Zbrojnych RP na obszarze Podkarpacia.  Stanowisko wiąże się z ustawą Sejmu RP z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, która zakłada m.in. zwiększenie liczebności polskiej armii do trzystu tysięcy żołnierzy wojsk operacyjnych oraz Wojsk Obrony Terytorialnej. Jest to ponad dwukrotne zwiększenie liczebności naszych sił zbrojnych.

 

Sejmik Województwa Podkarpackiego uważa, że tworzące się nowe dywizje powinny być rozlokowane - ze względu na największe zagrożenie bezpośrednim konfliktem – przede wszystkim w województwach ściany wschodniej. Uważamy, że jedna z nowo formowanych dywizji powinna być rozlokowana w Województwie Podkarpackim jako w województwie o najdłuższej granicy z Ukrainą. Stanowisko to kierujemy do najważniejszych osób w państwie, w tym do Zwierzchnika Sił Zbrojnych – Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – pana Andrzeja Dudy – napisali radni województwa podkarpackiego w swej uchwale. 

 

Mamy nadzieję, że będziemy mieli wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa, na które wszyscy liczymy – mówił o uchwale wicemarszałek Piotr Pilch.

 

 

Radni zdecydowali  także o udzieleniu pomocy społecznościom lokalnym i regionalnym Ukrainy. To pomysł zorganizowania na Podkarpaciu letniego wypoczynku dla dzieci z partnerskich obwodów: lwowskiego, iwano – frankiwskiego i  zakarpackiego. Na ten cel radni  z budżetu województwa przekazali 225 tysięcy złotych.

Podczas majowej sesji radni podjęli także decyzję o podziale pieniędzy z budżetu regionu na dotacje dla prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych zabytków w regionie. Podjęto decyzję, że dotacje otrzyma 117 podmiotów na łączną kwotę 4 milionów 905 tysięcy złotych.

 

Wiemy, ze potrzeby są dużo większe i że nie wszyscy będą zadowoleni, ale staramy się co roku dołożyć swoja mała a wartościową cegiełkę do ratowania naszych zabytków – mówił przewodniczący  sejmiku Jerzy Borcz.

 

Cieszymy się, że możemy pomóc zachować dla kolejnych pokoleń piękno kościołów, pałaców, kamienic w wielu zakątkach Podkarpacia. W tym roku  kwotę na ten cel zwiększyliśmy o 900 tysięcy złotych – podkreślał marszałek Władysław Ortyl.   

 

Sejmik, po dłuższej dyskusji, podjął także decyzję o zwiększeniu rekompensaty dla Polregio S.A. w 2022 roku o kwotę 3,4 mln złotych. Rekompensata ta służyć ma pokryciu kosztów zawiązanych z inflacją.

 

Traktujemy ten wzrost rekompensaty inflacyjnie i dlatego taką kwotę w stosunku do płac dajemy dziś. Ponadto zwiększymy wartość przewozów, bo chcemy podnieść liczbę kursów i to będą dodatkowe przychody dla Polregio – podkreślał marszałek Władysław Ortyl.

 

Radni zdecydowali także o udzieleniu pomocy finansowej dla powiatu lubaczowskiego w wysokości 400 tysięcy złotych, na wydatki związane z prowadzeniem przez powiat Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, wchodzącego w skład Zespołu Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie.

 

Z budżetu województwa radni przyznali także 600 tysięcy złotych dla powiatu brzozowskiego oraz 100 tysięcy złotych dla gminy Domaradz, z przeznaczeniem na poprawę stanu dróg lokalnych, które przejęły ruch pojazdów i stanowiły objazd dla pojazdów do 3,5 t. dla zamkniętego odcinka drogi wojewódzkiej nr 884 w Baryczy.

 

W czasie majowej sesji uroczyście wręczone zostały odznaczenie przyznane rzez Prezydenta  
     RP Andrzeja Dudę.  

 

     Srebrnym Krzyżem Zasługi za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej odznaczona została Janina Westrych, przez ponad dwadzieścia lat związana z urzędem marszałkowskim i sejmikiem województwa.

 

W ten sposób uhonorowana została kobieta, która może być dla nas wszystkich inspiracją – jako wulkan energii, społecznik z urodzenia i zamiłowania, patriotka, która wie, że do wyrażania patriotyzmu potrzebne są czyny, a nie tylko słowa. Zaangażowanie naszej odznaczonej, pasja i  talenty przez lata powodowały, że była i jest ona duchem sprawczym wielu cennych inicjatyw, wielu osobom pomogła, w praktyce przez lata ukazując, że w życiu warto być wiernym wyznawanym przez siebie zasadom i wartościom – mówił marszałek Władysław Ortyl, wygłaszając laudację na część odznaczonej.

 

Ta rodowita rzeszowianka większość swego życia poświęciła dla życia społecznego rodzinnego miasta. Społecznie współtworzyła chór przy Filharmonii Rzeszowskiej, później od podstaw tworzyła chór przy Parafii Matki Bożej Saletyńskiej w Rzeszowie. Przez lata udzielała się w Towarzystwie Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. To zaangażowanie w pielęgnowanie korzeni przodków oraz tradycji narodowych przerodziło się w konkretne działanie na rzecz podopiecznych Domu Dziecka w Wilnie. Dwóm nastolatkom o polskich korzeniach stworzyła u siebie dom, biorąc na siebie koszty wykształcenia i utrzymania, pomagając wejść w dorosłość oraz budząc w nich ducha patriotyzmu. Przez 30 lat działała w ramach Podkarpackiego Związku Piłsudczyków, niezwykle aktywnie angażując się na rzecz powstania w Rzeszowie pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego.

 

Odznaczenie pani Janiny Westrych jest symbolicznym wyrażeniem szacunku i podziękowaniem dla pełnej serca i energii kobiety, społecznika zaangażowanego w działalność na rzecz dobra wspólnego na bardzo wielu polach i wielu dziedzinach – mówił o odznaczonej przewodniczący sejmiku Jerzy Borcz.

 

Z kolei za zasługi dla Niepodległej prezydent odznaczył Medalem Stulecia Odzyskania Niepodległości Stanisława Bartnika – wieloletniego samorządowca, przez wiele lat radnego Województwa Podkarpackiego, wieloletniego nauczyciela, dyrektora placówek edukacyjnych, samorządowca ziemi leżajskiej.

 

Prezydent uhonorował człowieka, który swą pracą i całym swoim życiem wypełnia bezcenną misję działania na rzecz dobra wspólnego. Czyni to zarówno w sferze tworzenia fundamentów dla małych ojczyzn, lokalnej i regionalnej wspólnoty oraz w dziedzinie edukowania młodzieży, wychowywania jej, uczenia wartości oraz wskazywania życiowych dróg. Przez 4 kadencje współtworzył Sejmik Województwa Podkarpackiego jako radny województwa, wspierając nas swym profesjonalizmem i doświadczeniem. Pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa. Bardzo aktywnie zaangażował się w promowanie idei powołania i utworzenia Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej. Obok wielu inicjatyw, jakie podejmował wraz z Komisją Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej była i ta dotycząca nagradzania uzdolnionej młodzieży. Doświadczony nauczyciel i wychowawca był inicjatorem i autorem programu stypendialnego dla zdolnej młodzieży zatytułowanego „Nie zagubić talentu”. Program funkcjonuje od kilkunastu lat, a dzięki niemu wielu młodych zdolnych może poświęcić się swojej pasji, by zdobywać krajowe i międzynarodowe sukcesy i zaszczyty – podkreślał w laudacji marszałek Władysław Ortyl.

 

 

Wręczenia odznaczeń dokonała wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, która dziękując i gratulując zachęcała odznaczonych, by nadal udzieli się na rzecz swych wspólnot.

 

W czasie sesji marszałek Władysław Ortyl pogratulował także Ryszardowi Jędruchowi – wójtowi Tryńczy, który od prezydenta RP - w czasie obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego w Warszawie - otrzymał Medal Stulecia Odzyskania Niepodległości, z okazji 30-lecia Komendantury Straży Grobowej w Tryńczy.

 

Po tym uroczystościach Sejmik Województwa Podkarpackiego minutą ciszy uczcił pamięć pochodzącej z Ulanowa  Marii Mireckiej – Loryś, patriotki, w czasie II wojny działającej w konspiracji komendantki Narodowej Organizacji Wojskowej Kobiet w powiecie niżańskim, później całej organizacji Okręgu Rzeszowskiego, kurierki Komendy Głównej NOW. kapitana, kierującego Wojskową Służbą Kobiet w rzeszowskim Podokręgu Armii Krajowej, w 1945 roku Komendantki Głównej Narodowego Zjednoczenia Wojskowego Kobiet. Po wojnie, zmuszona do emigracji, całe życie poświęciła pracy w organizacjach polonijnych. Działała między innymi w Stronnictwie Narodowym, była członkiem Zarządu Głównego Związku Polek w Ameryce oraz Krajowego Zarządu Kongresu Polonii Amerykańskiej. Przez 32 lata była redaktorem "Głosu Polek", organu Związku Polek w Ameryce. W setne urodziny – w 2016 roku Sejm RP przyjął uchwałę upamiętniającą jej działalność patriotyczną, za którą wielokrotnie była odznaczana.

 

Galeria zdjęć:

 

Autor tekstu Aleksandra Gorzelak – Nieduży

Autor zdjęć Anna Magda

Autor filmu Mateusz Romankiewicz 

Biuro prasowe UMWP