Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Grupa ludzi na dużej sali

 


Autor tekstu: Daniel Kozik
Autor zdjęć: Anna Magda
Autor wideo: Michał Hubala

Biuro Prasowe UMWP

 

Radni Województwa Podkarpackiego zebrali się na LVIII sesji sejmiku, by wspólnie rozmawiać o tematach najważniejszych dla regionu. Sesja upłynęła pod znakiem wręczenia Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego” oraz dyskusji dotyczącej przyszłości leżajskiego browaru i Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

 

W sesji sejmiku uczestniczyli także: Bogdan Rzońca – poseł do Parlamentu Europejskiego, Stanisław Ożóg – senator RP oraz Andrzej Szlachta – poseł na Sejm RP.

 

Sesja rozpoczęła się od miłego akcentu, bo na salę audytoryjną w urzędzie marszałkowskim wjechał tort dla odznaczanego w tym dniu Odznaką Honorową „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego” Stefana Michalczaka z okazji 102. urodzin. Pan Stefan Michalczak jest jednym z ostatnich żołnierzy września 1939 roku na Podkarpaciu. Laudację z okazji wręczenia odznaki wygłosił członek zarządu Stanisław Kruczek.

 

Dziś przypadł mi w udziale zaszczyt i przyjemność wygłoszenia laudacji na cześć człowieka, który świętował właśnie swoje imponujące, godne najwyższego szacunku 102. urodziny, i którego długie, piękne, choć przypadające na niezwykle trudne momenty polskiej historii - życie od wczesnej młodości poświęcone było sprawom Ojczyzny. Dbanie o Polskę, walka z karabinem w ręku, kiedy przyszła potrzeba oraz przekazywanie kolejnym pokoleniom patriotycznych wartości, a także wiedzy o przeszłości Ojczyzny – tak można by podsumować 102 lata życia naszego Zasłużonego. Swą siłą charakteru, niezłomnością, wiernością zasadom oraz wytrwałością - podpułkownik Stefan Michalczak przez całe życie dawał świadectwo wielkiego oddania sprawom Ojczyzny – czytał.

 

Członek zarządu Stanisław Kruczek wymieniał zasługi dla wolnej Polski, jakimi wykazał się w przeszłości odznaczony oraz jego współczesną aktywność na polu współpracy z młodzieżą:

 

Od 1992 – czyli od ponad 30 lat podpułkownik Michalczak udziela się społecznie w Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajowej. […] Od lat niezmiennie angażuje się w pracę społeczną. Jego wielką pasją i misją jest propagowanie wśród młodych ludzi historii XX wieku, zwłaszcza historii walk o niepodległość oraz tradycji wojskowych. W czasie spotkań z młodzieżą dba o przekazywanie etosu Armii Krajowej, dbając o to, aby młodzi ludzie pamiętali o wartościach, takich jak Ojczyzna, patriotyzm, solidarność, szacunek dla historii i chlubnych tradycji. Pomimo pięknego wieku pan pułkownik bierze czynny udział w uroczystościach patriotyczno – niepodległościowych upamiętniających wydarzenia związane z działalnością Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego, a także w uroczystościach i przysięgach wojskowych. Podejmuje inicjatywy krzewiące patriotyzm, a tym samym scalające nas, jako wspólnotę mieszkańców Podkarpacia – wymieniał Stanisław Kruczek.

 

Podpułkownik w stanie spoczynku Stefan Michalczak, który jako żołnierz Związku Walki Zbrojnej posługiwał pseudonimami „Brzoza” oraz „Jodła”, urodził się 24 lutego 1921 roku. Jako osiemnastolatek brał udział w kampanii wrześniowej, w trakcie wojny pełnił funkcje łącznika w ramach Armii Krajowej. Po zakończeniu wojny podzielił los wielu Żołnierzy Niezłomnych, przez dwa lata był nieustannie inwigilowany i przesłuchiwany przez Urząd Bezpieczeństwa. 

 

Pan Stefan Michalczak w uznaniu licznych i cennych dokonań w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Polski, za działalność w organizacjach wojskowych, społecznych oraz kombatanckiej, został uhonorowany wieloma odznaczeniami, m.in.: Krzyżem Armii Krajowej, Odznaką Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalami „Pro Memoria” i „Pro Patria”, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Odznaczeniem „Za zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej” oraz   Odznaczeniem „Kolumbowie Rocznik 20”. We wrześniu 2022 roku został awansowany do stopnia podpułkownika przez Ministra Obrony Narodowej.

 

Panu Stefanowi Michalczakowi z okazji urodzin został także wręczony list i kwiaty od Zarządu Województwa Podkarpackiego. Odznaczony zabrał głos, odnosząc się do swojej działalności w trakcie wojny i po jej zakończeniu, mówił także o konieczności przekazywania wartości młodym pokoleniom Polaków:

 

Dzisiaj jestem tutaj i dałbym wiele, by dzisiejsza młodzież pamiętała o tym, co przeszło nasze pokolenie. Te wartości, którymi się kierowałem można z powodzeniem przekuć w narzędzia, które pozwolą lepiej radzić sobie w dzisiejszej rzeczywistości - dzielność, odwaga, bezkompromisowość, patriotyzm miłość do ojczyzny i kierowanie się Ewangelią – powiedział Stefan Michalczak.

 

 

Kolejnym punktem sejmiku, którym zajęli się radni, było przyjęcie stanowiska w sprawie zamknięcia leżajskiego browaru. Stanowisko to zostało przyjęte przez podkarpackich radnych w sposób jednomyślny. Radni w swoim stanowisku wykazali się troską o pracowników firmy, którzy w wyniku zamknięcia browaru mogą stracić pacę.

 

Jako Radni Województwa, a co za tym idzie swoista reprezentacja podkarpackiego społeczeństwa, pozwalamy sobie zauważyć, że zamknięcie zakładu będzie miało znaczące konsekwencje dla Podkarpacia. To likwidacja ponad 100 miejsc pracy, a tym samym brak zatrudnienia dla kolejnych około 400 osób w firmach kooperujących. W wyniku niespodziewanej decyzji, w obecnie tak trudnych czasach, zostaną pozbawieni zarówno środków do życia, jak i poczucia stabilizacji, spokoju oraz godności. A warto w tym miejscu podkreślić, że lokalna społeczność włożyła ogrom pracy przy budowaniu marki browaru i marki produkowanego piwa. Historia, bogata tradycja oraz lata istnienia zakładu sprawiły, że browar stał się głównym znakiem rozpoznawczym regionu, a także integralną częścią małej ojczyzny, jaką jest Leżajsk. Nie jest to tylko nasze subiektywne odczucie, ale fakt potwierdzony specjalistycznymi badaniami marketingowymi realizowanymi przez niezależnych ekspertów – stanowisko radnych odczytał Jerzy Borcz, przewodniczący sejmiku.

 

Radni w swoim stanowisku apelowali do właścicieli Browaru Leżajsk o poszukiwanie alternatywnych rozwiązań:

 

Wsłuchując się w głos mieszkańców regionu, a przede wszystkim mieszkańców Leżajska oraz mając na względzie przytoczoną przez nas tylko część argumentów apelujemy do właścicieli Browaru Leżajsk o rozważenie alternatywnych rozwiązań dotyczących przyszłości zakładu. Jednym z nich może być jego przekształcenie w browar specjalizujący się w produkcji lokalnych wyrobów. Utrzymanie zatrudnienia umożliwi uspokojenie sytuacji społecznej, a także będzie miało pozytywny wpływ na funkcjonowanie regionalnej gospodarki – apelowali radni.

 

Przyjęcie stanowiska w sprawie zamknięcia leżajskiego browaru poprzedziła dyskusja radnych. Głos zabrali radni wszystkich klubów, m.in. Radny Jan Tarapata, który powiedział:

 

Jest to coś, co jest wytwarzane tutaj, jest to wyrób gotowy, jest to niezmiernie ważne, aby ta produkcja tutaj funkcjonowała. Zadaniem nas wszystkich, a zatem sejmiku województwa jest to, aby obronić ten zakład. Jeżeli już ma dojść do sprzedaży, to musi to być z pełną infrastrukturą, z pełnym prawem do produkcji i z marką – mówił radny województwa.

 

Wicemarszałek Piotr Pilch również odniósł się do sytuacji w leżajskim browarze:

 

Jesteśmy przeciwko likwidacji browaru, jest to dla nas ważny zakład pracy. Tych zakładów w województwie jest wciąż mało, a rozwój województwa musi być oparty o silne marki, które dobrze funkcjonują, to jest dla nas istotne, dlatego również zarząd województwa wypowiedział się na ten temat, była podjęta stosowana uchwała zarządu i oczywiście popieramy tę propozycję radnych – powiedział wicemarszałek.

 

W trakcie sejmiku radni podjęli także uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania dotacji na prace związane z ochroną zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

 

Rząd RP ogłosił nabór wniosków do Programu Odbudowy Zabytków, który kierowany jest w sposób bezpośredni do jednostek samorządu terytorialnego. Jednak za pośrednictwem samorządów, pieniądze z Programu mogą trafić także do innych podmiotów, które w różny sposób są zobowiązane do opieki nad zabytkami. Dlatego samorząd województwa planuje wystąpić z wnioskami o dofinansowanie w imieniu właścicieli zabytków, które położone są na terenie naszego województwa. W związku z tym konieczne jest określenie zasad i trybu udzielania takich dotacji.

 

W trakcie przygotowania jest już projekt uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dofinansowania na prace związane z ochroną zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Termin składania wniosków upływa 17 marca.

 

Bezzwrotne dofinansowanie można będzie otrzymać na: prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Szczegóły znajdują się na stronie: Rządowy Program Odbudowy Zabytków - BGK.

 

W sesji uczestniczyli także mieszkańcy regionu, którzy przyjechali ze swoimi sprawami i którzy zabrali głos. W sprawie sytuacji w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu mówiła Małgorzata Zych, natomiast mieszkańcy Leska przyjechali do Rzeszowa, aby podczas sesji zabrać głos w sprawie planowanych wariantów przebiegu obwodnicy Leska.

 

Mieszkańcy Leska przedstawili swoje propozycje tego, jak widzieliby rozwiązania drogowe w ich mieście. Zapewnili, że mają zebraną dokumentację i są gotowi na dyskusję nad innymi wariantami, które są akceptowane przez mieszkańców. Chodzi m.in. o tzw. północną obwodnicę miasta. Głos w tej sprawie zabrali także radni województwa, a w imieniu zarządu wypowiedział się wicemarszałek Piotr Pilch, który powiedział:

 

Decyzja dotycząca budowy obwodnicy Leska będzie podjęta wspólnie przez zarząd województwa. Musimy brać pod uwagę szeroki kontekst dotyczący tego zadania, zarówno argumentację mieszkańców, którzy są przeciwni tej inwestycji, ale także wszystkie inne aspekty oraz interesy lokalnych samorządów – mówił wicemarszałek.

 

 

Semik podjął także uchwałę w sprawie zmian w budżecie województwa na 2023 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2023-2045. Radni podjęli również uchwały w sprawie powierzenia trzem gminom z terenu Podkarpacia realizacji zadań na drogach wojewódzkich - gminie Harasiuki na drodze wojewódzkiej Nr 858, gminie Wojaszówka na drodze wojewódzkiej nr 990 oraz gminie Kolbuszowa - opracowanie dokumentacji przebudowy przepustu drogowego w Kolbuszowej Dolnej.

 

Ponadto radni podjęli uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego w ramach Programu Interreg Europa, dotyczącego projektu „Kobiety dla nauki, technologii, inżynierii i matematyki w Europie” oraz dotyczącej projektu „Integracja społeczno-ekonomiczna uchodźców i migrantów”.

 

Galeria zdjęć:

Pełna galeria zdjęć : Facebook | LVIII sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego