Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Grupa ludzi stoi przed budynkiem i pozuje do zdjęć

 


Zależy nam na dobrej współpracy – tak mówili zgodnie przedstawiciele władz samorządu województwa, gminy oraz zarządu spółki, podczas roboczego spotkania w Rymanowie Zdroju. - Uzdrowisko w Rymanowie funkcjonuje bez zakłóceń a kondycja spółki jest bardzo dobra – takie wnioski płyną z kilkugodzinnego spotkania, dotyczącego działalności uzdrowiska. Przedstawiciele samorządu województwa zaprosili władze uzdrowiskowej spółki oraz władze gminy Rymanów, aby omówić najważniejsze kwestie, dotyczące spółki, jej przyszłości oraz współpracy obydwu samorządów.

 

W obradach w Rymanowie Zdroju samorząd województwa reprezentowali: przewodniczący sejmiku województwa Jerzy Borcz, wicemarszałkowie województwa Ewa Draus oraz Piotr Pilch, członek zarządu Stanisław Kruczek a także radni województwa Dorota Łukaszyk, Andrzej Ćwierz oraz Jacek Kotula. Z kolei ze strony gminy Rymanów stawili się burmistrz miasta Wojciech Farbaniec, przewodniczący Rady Miejskiej Rymanowa Andrzej Pitrus  oraz radni gminy. Obecni byli także przedstawiciele zarządu spółki Uzdrowisko Rymanów S.A.. m.in. Wacław Szary – członek rady nadzorczej obecnie p.o. prezesa zarządu spółki oraz Wojciech Trzaska członek zarządu.  

 

Spotkanie w Rymanowie Zdroju zostało zorganizowane z inicjatywy marszałka Władysława Ortyla. Chodziło o wyjaśnienie nieścisłości, które pojawiły się w przestrzeni publicznej oraz mediach, dotyczących m.in. propozycji przejęcia spółki przez miasto Rymanów oraz postępowania, jakie jest prowadzone przez CBA.

 

 

W czasie spotkanie przedstawiona została szczegółowa prezentacja, dotycząca charakterystyki i specyfiki spółki, jej infrastruktury, planów oraz wyników finansowych.

 

Działalność uzdrowiska koncentruje się wokół dwóch gałęzi – pierwsza z nich to działalność lecznicza, która odbywa się na bazie 1012 łózek w 6 obiektach, a dotyczy leczenia górnych i dolnych dróg oddechowych ale także wielu innych z zakresu neurologii czy kardiologii. Do tej dziedziny dochodzi działalność produkcyjna wód mineralnych, smakowych oraz kosmetyków, wszystko to wytwarzane jest w oparciu o dwie linie rozlewnicze. Spółka ma 29 obiektów budowalnych, 12 obiektów sanatoryjnych, w tym 9 użytkowanych. W ostatnich latach wyremontowano z sukcesem wiele obiektów – Piotr Niemczyk dyrektor ds. finansowych spółki.

 

 

Spółka w ostatnich latach przeznaczyła znaczące kwoty na modernizację obiektów, z udziałem środków z RPO WP 2014-2020. Dla przykładu infrastrukturę zmodernizowano w szpitalu „Eskulap” oraz szpitalu uzdrowiskowym Zimowit. Największa modernizacja dotyczyła przebudowy sanatorium „Anna” oraz apartamentów w budynku „Jolanta”. Przebudowa dotyczy także sanatorium „Gołąbek” oraz „Opatrzność”. Zaprezentowane zostały plany działalności spółki, potrzeby remontów na najbliższe lata.

 

Obecny na spotkaniu wicemarszałek Piotr Pilch podkreślał, że kondycja uzdrowiska jest bardzo dobra. Spółka ma dobre wyniki finansowe, gdyż za 2021 rok wypracowała zysk w wysokości 4 mln złotych.

 

W latach 2013-2021 Województwo Podkarpackie podwyższyło kapitał zakładowy Spółki o kwotę 13 264 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji zmierzających do podniesienia standardu usług lecznictwa uzdrowiskowego świadczonych przez Spółkę. W tym okresie zmodernizowano szereg innych budynków sanatoryjnych  Spółki jak „Polonia”, „Maria”, „Świtezianka”,  budynek Fizykoterapii. Zakupiono i zmodernizowano obiekt „Kasztanowy Dwór” (obecnie „Świtezianka”). Na realizację tych zadań Spółka uzyskała wsparcie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Podkarpackiego w kwocie 18 301 953,02 zł. Łączna wartość inwestycji infrastrukturalnych i zakupu wyposażenia w latach 2013-2021 wyniosła 45 845 791,76 zł. 

 

W trakcie spotkania burmistrz i przedstawiciele gminy Rymanów kilkakrotnie mówili o niewystarczającej współpracy ze strony samorządu województwa oraz swoich oczekiwaniach, co do rozwoju spółki. Członkowie zarządu województwa podkreślali wagę uzdrowiska dla regionu, wielości  inwestycji, jakie zostały już zrealizowane za dziesiątki milionów złotych oraz woli rozwoju rymanowskiej spółki.  

 

Rozmawiamy dziś o uzdrowisku, ale  patrzymy szerzej. Cieszy nas, że uzdrowisko ma tak dobre wyniki finansowe. Będziemy inwestować w  Rymanów Zdrój, teraz zainwestujemy w jedną z dróg, która jest w tak słabym stanie. Dziękujemy gminie za pozyskanie ponad 7 mln złotych na chodniki na terenie Rymanowa. Gmina jest jednym z kilkunastu samorządów, które w ramach Polskiego Ładu pozyskała na ten cel pieniądze – mówił wicemarszałek Piotr Pilch. - Cel mamy wspólny potrzebne są duże środki, ale spore już były wydatkowane. Ponad 45 mln zainwestowaliśmy, ale mamy plany na kwoty dwa, trzy razy większe. Mamy nadzieję, że te projekty dostaną dofinansowane, np. z KPO. .Projekty z KPO mają być realizowane  ze środków rządowych, a potem refundowane ze środków unijnych. Plany są  naprawdę duże i możemy zrobić wiele, a wtedy wszyscy będą zadowoleni – podkreślał wicemarszałek Piotr Pilch.

 

Wielokrotnie wicemarszałek Pilch podkreślał także - Liczymy na dobrą współpracę z gminą i zależy nam na niej. Marszałek nie ukrywał, że potrzeby inwestycyjne w uzdrowisku są duże. Chodzi głównie  o remonty obiektów Krystyna, Gozdawa i Leliwa, które od lat są nieużytkowane. Każdy z tych remontów zaplanowany jest na około 20 mln złotych.

 

Uzdrowisko prowadzi normalną działalność leczniczą. Na dziś obłożenie pacjentów jest na poziomie 60 procent czyli w normie. Po raz pierwszy na półrocze zanotowaliśmy dodatni wynik finansowy. Pomimo pandemii i trudnego czasu dla uzdrowisk nie zwolniliśmy nikogo, szukamy nowych specjalistów, nowej kadry, prowadzimy działalność na wysokim poziomie. Przez ostatnie lata zostały poczynione inwestycje na ponad 40 mln złotych, w latach 2014-2021. Na kolejne lata zaplanowane mamy inwestycje na pomad 100 mln złotych. Chcemy dokonać inwestycji wszędzie tam, gdzie są one potrzebne – mówił Wacław Szary – członek rady nadzorczej obecnie p.o. prezesa zarządu spółki.

 

Członkowie zarządu spółki podkreślali, że w 2022 roku po raz pierwszy w historii spółka zamyka półrocze dodatnim wynikiem. Zaznaczali, że mają plany na rozwój oraz pomysły na to, jaką działalność rozwijać, by dać szanse na rozwój.

 

Dziękuję za zorganizowanie spotkania. Chcieliśmy ustalić  reguły współpracy, gdyż uzdrowisko jest dla nas najważniejsze, w oparciu o nie budujemy strategię rozwoju gminy i nie wyobrażamy sobie, aby tej współpracy nie było. A uzdrowisko liczy 145 lat – mówił burmistrz Wojciech Farbaniec – Jesteśmy w pełni usatysfakcjonowani, że z inicjatywy pana marszałka Ortyla doszło do tego spotkania, które nakreśli naszą współpracę. Aby Rymanów mógł się rozwijać, to niezbędna jest dobra współpraca. Razem chcemy nakreślić wizję rozwoju. Chcemy, aby spółka rozwijała się jak najlepiej, bo na niej opieramy swój rozwój. Rezygnujemy z ubiegania się przekazanie udziałów w spółce. Zależy nam na rozwoju Rymanowa, a nie na udziałach. Dlatego rezygnujemy z tych starań. Deklaracje dużych pieniędzy ze strony samorządu województwa oraz plan rozwoju spółki pokazują nam, że plany wobec Rymanowa są imponujące i to jest dla nas najważniejsze – mówił burmistrz Wojciech Farbaniec.

 

Jak ważne jest uzdrowisko pokazuje fakt, że niemal cały zarząd stawił się na roboczym spotkaniu w Rymanowie. Rymanów Zdrój jest dla nas oczkiem w głowie i rozumiemy, że duże środki są potrzebne, Wiemy, że większy może więcej i liczymy, że uda nam razem rozwijać uzdrowisko - mówił członek zarządu Stanisław Kruczek. 

 

W dyskusji glos zabrali także m.in. przewodniczący sejmiku Jerzy Borcz, wicemarszałek Ewa Draus, przewodniczący rady miejskiej Rymanowa Andrzej Pitrus.

 

Musimy pomyśleć bardziej o przyszłości niż o przeszłości, deklarujemy ze swej strony dobrą współpracę. Uzdrowisko to największy tu pracodawca, a Rymanów leży na sercu. Ważne, aby remontować kolejne potrzebne obiekty, ale także trzeba myśleć by miały one jak funkcjonować, by przynosić dochód – mówił przewodniczący Jerzy Borcz.

 

W planach są kolejne inwestycje, między innymi modernizacja budynku „Krystyna” i utworzenie w nim Centrum Rehabilitacji Geriatrycznej, powstanie Domu Seniora, modernizacja budynku „Leliwa”, czego koszt szacowany jest na 15 mln złotych i „Maria” – gdzie wyremontowana zostanie kuchnia. Inwestycje planowane są także w Zakładzie Produkcji Wód.

 

W czasie spotkania wiele uwagi poświecono zasadom dofinansowania budowy chodników przy drogach wojewódzkich przez samorząd województwa, co wielokrotnie było wcześniej mylnie przedstawiane w mediach..

 

W kwestii chodników przy drogach wojewódzkich w gminie Rymanów w ostatnich dwóch latach powstał chodnik w miejscowościach Wróblik Szlachecki, Królik Polski i Posada (ostatnia inwestycja jeszcze trwa) na co budżet województwa przeznaczył ponad 600 tys zł. Od 2011 roku z budżetu województwa na inwestycje drogowe przy drogach wojewódzkich w gminie przekazano prawie 2,7 mln zł. Na odnowy nawierzchni i remonty chodników ponad 4,6 mln zł (lata 2012-2020) – mówił w czasie spotkania wicemarszałek Piotr Pilch.  

 

Galeria zdjęć:

Pełna galeria zdjęć: Facebook | O przyszłości Rymanowa Zdroju i lepszej współpracy

 

Autor tekstu: Aleksandra Gorzelak-Nieduży, Tomasz Leyko
Autor zdjęć: Mateusz Romankiewicz
Autor wideo: Michał Hubala

Biuro Prasowe UMWP