Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Sala ze stołem w kształcie U. Ludzie siedzą dokoła stowłu.

 


Odbył się konwent marszałków województw RP. Już po raz drugi w tym roku przedstawiciele samorządów województw spotkali się, by porozmawiać na tematy związane z programami regionalnymi, ochroną zdrowia, muzeami, szkołami specjalnymi, trasami rowerowymi, a nawet funduszem filmowym. Województwo podkarpackie na konwencie reprezentował marszałek Władysław Ortyl.

Pierwszy i najważniejszy temat, nad którym pochylili się marszałkowie był związany z uwagami Komisji Europejskiej do Programów Regionalnych na lata 2021-2027. W tym temacie głos zabrała Emma Toledano Laredo, dyrektor Dyrekcji Generalnej do spraw Polityki Regionalnej i Miejskiej z Komisji Europejskiej, która zaprezentowała uwagi wobec projektów programów regionalnych:

 

Pracujemy nad uwagami do projektów państwa programów. Do połowy czerwca mamy czas na przekazanie wszystkim regionom naszych komentarzy. Te regiony, które już otrzymały nasze komentarze nieformalne, chcemy aby przysłały nam swoje propozycje poprawionych programów tak szybko, jak to możliwe. Zapewniamy, że będziemy się przyglądać tym modyfikacjom programów bardzo szybko, aby uzgodnienia formalne były jak najszybciej. Oczekujemy, że nowe programy regionalne na 2021 -2027 będą dawać wydajną odpowiedź na problemy związane z przejściem na zieloną i cyfrową gospodarkę. Te programy mają podkreślać potrzebę poprawy wyników w kwestii innowacji polskiej ekonomii. Musimy pamiętać, że nie jesteśmy w tej samej sytuacji, jak w poprzedniej perspektywie, musimy odpowiadać na nowe wyzwania, jakie dotyczą nas po dwóch latach pandemii oraz wobec sytuacji, którą stwarza inwazja na Ukrainę i związany z nią kryzys - mówiła w Sandomierzu Emma Toledano Laredo.

 

Dyrkektor Toledano Laredo szczegółowo omawiała wszystkie cele i priorytety, jakie muszą wypełnić programy regionalne, odnosząc się do wszystkich sfer potrzeb regionów:

 

Nowe programy muszą zawierać nowe ramy i nowe cechy, odnośnie do wyzwań i muszą zawierać się w ramach nowych regulacji, muszą także odpowiadać priorytetom polityki ustalonym dla Polski i UE oraz tym, określonym w specyficznych priorytetach dla krajów. W samym sercu priorytetu spójności pozostaje wsparcie innowacji. Pomimo dobrej absorbcji w tym obszarze, Polska wciąż pozostaje w tyle w stosunku do innych krajów UE. Dlatego nasza uwaga koncentruje się wokół tego, jak wspierać innowacje i w jaki sposób  to wsparcie może być lepsze. Będziemy nalegać na zmianę tego podejścia, będziemy o tym mówić w czasie naszych formalnych spotkań. Wsparcie dużych przedsiębiorstw nie będzie priorytetem. Należy bardziej skoncentrować się na wykorzystaniu istniejącej infrastruktury badawczej, niż tworzeniu nowej. Kolejny element jest taki, że powinni państwo lepiej uzasadnić, w jaki sposób przedsiębiorstwa będą przynosić korzyści z rozszerzania klastrów, czy instytucji wsparcia biznesu – mówiła dyrektor z Dyrekcji Generalnej do spraw Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej.

 

Dyrektor Toledano Laredo szczegółowo analizowała kwestie dotyczące inteligentnych specjalizacji regionów, inwestycji infrastrukturalnych, zadań w sferze ochrony zdrowia, rozwoju przedsiębiorczości, edukacji oraz programów społecznych:

 

W  waszych programach regionalnych chcielibyśmy widzieć skoncentrowanie się na eksperymentowaniu, chcemy zobaczyć przykłady niestandardowego myślenia, wsparcia umiejętności, które są konieczne do zmian w gospodarce lokalnej – podkreślała Emma Toledano Laredo w czasie konwentu w Sandomierzu.

 

Posiedzenie marszałków odbyło się także w formule online, co umożliwiło łączenie się z uczestnikami obrad spoza Sandomierza. Tematyka związana z Funduszami Europejskimi przyciągnęła uwagę między innymi Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, która również wzięła udział w dyskusji. Kolejną osobą, która połączyła się z uczestnikami konwentu przy pomocy internetu był Piotr Gliński, wicepremier, minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który zabrał głos w temacie muzeów. Marszałkowie podjęli bowiem temat muzeów oraz wpływ instytucji i obiektów muzealnych na otoczenie zewnętrzne. Minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda również włączył się w dyskusję, by przedstawić marszałkom plany dotyczące Krajowego Planu Odbudowy:

 

Krajowy Plan Odbudowy został zaakceptowany przez Komisję Europejską, to wielki sukces negocjacyjny. Celem zaplanowanych reform i inwestycji jest promowanie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej poprzez zwiększenie odporności, a także gotowości na wypadek różnych sytuacji,  nieprzewidzianych i kryzysowych, takich jak pandemia czy napaść na Ukrainę. Program składa się z 54 inwestycji i 48 reform oraz powiązanych z nimi kamieni milowych. Te reformy i inwestycje to dodatkowy impuls zwiększania bezpieczeństwa naszego kraju. Wynegocjowaliśmy 158, 5 mld złotych, bezzwrotne środki to 107 mld złotych, a część pożyczkowa to 51, 6 mld złotych – mówił zdalnie w czasie  konwentu minister Grzegorz Puda.

 

Szczegółowo przedstawił sfery życia gospodarczego i społecznego, w jakich środki z Krajowego Planu Odbudowy zostaną wykorzystane. Wskazywał między innymi na takie obszary, jak opieka nad małymi dziećmi, zielona transformacja miast, wymiana niszczących powietrze piecy grzewczych, inwestycje w zapełnienie białych plam w dostępie do internetu czy gospodarka  wodno-ściekowej – mówił.

Minister Puda podał także szczegóły dotyczące uzgadniania Umowy Partnerstwa. Dziękował także marszałkom:

 

Dziękuję za dobre wykorzystanie środków europejskich, możemy być z tego dumni, także dzięki państwa pracy – podkreślał minister. 

 

Marszałek Władysław Ortyl uważa, że Konwent jest miejscem, gdzie samorządowcy potrafią wspólnie rozwiązać wiele spraw:

 

To ważne, żeby w takim gronie rozmawiać na wspólne tematy i móc je razem rozwiązywać. Konwent marszałków jest bez wątpienia okazją do wymiany poglądów, ale też do dzielenia się dobrymi praktykami. Dziś województwo świętokrzyskie pokazało nam możliwości płynące z wykorzystania Systemu Informacji Przestrzennej do planowania tras rowerowych, czy chociażby wpływie funduszu filmowego na rozwój turystyki w mieście. Oczywiście najważniejszy temat przez nas dziś podejmowany był związany z Funduszami Europejskimi. Wierzę, że już wkrótce będziemy mogli korzystać z tych środków, które będą zmieniać Podkarpacie i poprawiać jakość życia w naszym regionie – mówi marszałek.

 

Tematy związane z ochroną zdrowia odnosiły się do poszukiwania rozwiązań pozwalających  na powrót do zawodu, pozyskanie oraz zatrzymanie kadry medycznej w podmiotach leczniczych na terenie Polski oraz programu profilaktyki zdrowotnej na rzecz przeciwdziałania osteoporozie. W tym miejscu głos zabrała prof. dr hab. n. med. Ewa Marcinowska-Suchowierska z Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, członkini powołanej przez Prezydenta RP Rady do spraw Ochrony Zdrowia, Przewodnicząca Zespołu Ekspertów do spraw Osteoporozy przy Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji.

Marszałkowie rozmawiali także nad możliwościami wykorzystania Systemu Informacji Przestrzennej do planowania, budowy i utrzymania tras rowerowych. Swoimi doświadczeniami w tej tematyce podzieliło się województwo świętokrzyskie, podobnie zresztą, jak w przypadku Funduszu Filmowego, jako narzędzia budowania marki miasta. Serial telewizyjny „Ojciec Mateusz”, kręcony w Sandomierzu skutecznie bowiem rozpromował miasto w ostatnich latach i przysporzył mu turystów z całej Polski.

 

Autor tekstu: Daniel Kozik, Aleksandra Gorzelak-Nieduży

Biuro Prasowe UMWP

Źródło zdjęcia: Konwent Marszałków Województw RP