Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Grupa stojących ludzi w dużej sali.

 


Przyznanie śp. Marii Mireckiej-Loryś Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”, podjęcie uchwał dotyczących inwestycji na drogach wojewódzkich, a także zgoda na nabycie mieszkań, w których będą mogli zamieszkać przebywający na Podkarpaciu uchodźcy z Ukrainy - to sprawy, jakimi podczas sierpniowej sesji sejmiku zajmowali się radni.

 

 

Jedna z pierwszych uchwał podjętych podczas sesji została przyjęta przez aklamację. Chodzi o nadanie urodzonej na Podkarpaciu śp. Marii Mireckiej – Loryś odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”. Pani Maria była wybitną działaczką niepodległościową, osobą  niezwykle aktywną i empatyczną, która całe swoje życie poświęciła działalności na rzecz Polski i Polaków. Pełniła m.in. funkcję komendantki Narodowego Zjednoczenia Wojskowego Kobiet. Za swoją patriotyczną działalność została aresztowana przez władze komunistyczne. Po wyjściu na wolność udała się na emigrację – najpierw do Wielkiej Brytanii a potem do Stanów Zjednoczonych. Historię jej życia przybliżył marszałek Władysław Ortyl:

 

Maria Mirecka – Loryś całe życie kontynuowała swoją działalność na rzecz zapewnienia wolności Polsce po wojnie, uczestnicząc i prowadząc liczne działania polityczne i charytatywne. Za działalność społeczną została uhonorowana wieloma odznaczeniami.

 

Radni przyjęli także 11 uchwał dotyczących wsparcia z budżetu województwa dla podkarpackich gmin, które będą realizowały różnego rodzaju inwestycje na drogach wojewódzkich.

 

Te uchwały dotyczą przekazania zadań realizowanych na drogach wojewódzkich samorządom, które pozyskały duże środki w ramach ostatniego naboru Polskiego Ładu. To są kwoty od 1 – 5 mln złotych. Razem to jest ponad 25 milionów, które trafią na drogi wojewódzkie, ale wnioskodawcami były samorządy gminne, które zawnioskowały o te pieniądze na różnego rodzaju remonty. W związku z tym udzieliliśmy tym gminom pełnomocnictwa przez zarząd województwa oraz wspieramy realizację tych zadań także z budżetu województwa – wyjaśnia wicemarszałek Piotr Pilch.

 

Inwestycje realizowane przez gminy dotyczą głównie budowy chodników oraz drobnych remontów nawierzchni jezdni. Drogowe inwestycje będą realizowane przez gminy: Harasiuki, Krempna, Tyczyn, Wojaszówka, Jeżowe, Krzeszów, Bojanów, Radomyśl nad Sanem, Rymanów, Wielopole Skrzyńskie i Wiśniowa.

 

Kolejną ważną decyzją podjętą przez radnych była zgoda na nabycie 19 mieszkań w Rzeszowie, Krośnie,  Przemyślu oraz Tarnobrzegu. Mają one służyć uchodźcom z Ukrainy, a także pełnić funkcję mieszkań chronionych i wspomaganych.

 

Zadanie będzie finansowane w 100% w ramach projektu pozakonkursowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach REACT-EU. Kwota przeznaczona na realizację zadania wynosi 2 762 303 euro i zostanie sfinansowana w całości ze środków unijnych. Zakup mieszkań zostanie sfinansowany z budżetu województwa podkarpackiego, a następnie, zrefundowany w ramach projektu pozakonkursowego ROPS. Mieszkania będą własnością województwa podkarpackiego i zostaną przekazane w trwały zarząd ROPS w Rzeszowie. Projekt obejmuje nabycie lokali mieszkalnych w stanie deweloperskim (jeśli takie będą dostępne na rynku) oraz ich wykończenie i pełne wyposażenie umożliwiające zamieszkanie.

 

Próbowaliśmy wyremontować lokale, które mamy, ale czas wykorzystania tych środków z unii jest do roku 2023, a to sprawia, że nie dalibyśmy rady tak szybko wyremontować naszych pomieszczeń, zaadaptować ich w pełni na mieszkania. Więc zdecydowaliśmy się na zakup mieszkań deweloperskich, aby nie stracić tych środków – tłumaczył marszałek Władysław Ortyl, dodając, że w przyszłości będą to mieszkania chronione, które będą służyć mieszkańcom Podkarpacia.

 

Radni podjęli także uchwałę w sprawie deklaracji przekazania do wspólnego prowadzenia i finansowania z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Muzeum Marii Konopnickiej.

 

To kolejna inicjatywa prowadząca do współprowadzenia naszej placówki wspólnie z ministerstwem. Cieszymy się bardzo, że ministerstwo zdecydowało się na ten krok, gdyż wnioskowaliśmy o to już dawno. Wsparli nas w tych zabiegach poseł Piotr Babinetz i radny Bogdan Romaniuk – mówił marszałek Władysław Ortyl.

 

To daje możliwość rozszerzenia działalności tego muzeum i dokonania w nim nowych inwestycji – mówił radny Bogdan Romaniuk.

 

Podczas sesji marszałek Władysław Ortyl przybliżył kwestie dotyczące zmian w budżecie województwa. Jak podkreślił jest ich wiele i są one związane głównie z inwestycjami drogowymi oraz w szpitalach wojewódzkich.

 

Przesuwamy ponad 80 mln z tego budżetu na przyszły rok. Dotyczy to głównie inwestycji drogowych, a zwłaszcza tych na drogach bieszczadzkich. Realizujemy tam bardzo ważną inwestycję z Soliny do Myczkowa, która jest skomplikowana i trzeba ją wydłużyć na kolejne lata - tłumaczy marszałek Władysław Ortyl.

 

Przesunięcia wynikają także z sytuacji na rynku wykonawców, których brakuje. Marszałek zapewnił jednak podczas sesji, że przełożenie środków nie oznacza rezygnacji z tych inwestycji.

 

Wprowadziliśmy też nowe inwestycje do budżetu i zastanawiamy się nad zwiększeniem środków na realizację inwestycji między Ostrowem a Ropczycami, gdzie na przetarg mieliśmy zarezerwowane 30 milionów a oferty opiewają na  ok. 70 mln. Będziemy analizowali tę sytuację i podejmowali decyzje – dodał marszałek Ortyl.

 

 Przesunięcia w budżecie są związane także z inwestycjami, których nie udało się zrealizować w szpitalach podległych samorządowi województwa:

 

Poprzedni rok był trudny, covidowy, rozruchy dotyczące wszystkich inwestycji są także trudne, szpitale koncentrują się na realizacji zadań związanych z leczeniem. Przesuwamy więc środki m.in. na modernizację neurologii w szpitalu w Tarnobrzegu, czy przebudowę parkingu w szpitalu w Krośnie, ale też przekazujemy nowe środki na zakup aparatury i nowoczesnego sprzętu – dodaje marszałek Ortyl.

 

W sesji wzięli udział podkarpaccy parlamentarzyści: Poseł Krystyna Skowrońska, Grzegorz Braun oraz Wiesław Buż.

 

Galeria zdjęć:

Pełna galeria zdjęć: Facebook | Sierpniowa sesja sejmiku

Autor tekstu: Monika Konopka
Autor zdjęć: Anna Magda
Autor wideo: Michał Hubala

Biuro prasowe UMWP