Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

mężczyzna stoi z laską marszałkowską

 


 

Autor tekstu Aleksandra Gorzelak –Nieduży

Autor zdjęć Anna Magda

Autor filmu Mateusz Romankiewicz

Biuro Prasowe UMWP

 

 Ataki na świętego Jana Pawła II wymagają od nas zdecydowanej reakcji, bo my pamiętamy i postać papieża, i jego nauczanie. Stąd nasze stanowisko wobec nieuczciwych ataków na ten wielki autorytet – mówił w czasie sesji sejmiku wicemarszałek województwa Piotr Pilch.

 

Uchwała w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego w obronie dobrego imienia świętego Jana Pawła II została na obrady lokalnego parlamentu wniesiona z inicjatywy Klubu Radnych PiS.

 

To nasz odruch, radnych, którzy chcą bronić dobrego imienia w związku z nieuczciwymi i bardzo przykrymi atakami na św. Jana Pawła II. Pamiętamy jego przesłanie i słowa, to jest jedna
z najważniejszych osób na świecie, która miała wielki wpływ na życie wielu narodów, na obalenie systemu komunistycznego. Dla mnie niewątpliwie jest to największy i najwybitniejszy Polak. Próba deprecjonowania Jego osiągnięć i osoby jest złem, musimy wyrazić swoje zdanie
i sprzeciw wobec takich działań – mówił w czasie sesji wicemarszałek Piotr Pilch.     

 

Chcieliśmy przyjąć w drodze aklamacji uchwałę broniąca dobre imię św. Jana Pawła II , postaci tak ważnej dla nas mieszkańców Podkarpacia i chyba wszystkich Polaków. To jest bardzo ważne, aby bronić tej pomnikowej postaci, która zapisała się zarówno w historii Polski, jak i historii świata – podkreślał przewodniczący sejmiku województwa Jerzy Borcz.   

 

Uchwała została przyjęta przy jednym głosie wstrzymującym się. 

 

 

Podczas marcowej sesji radni wiele dobrych słów skierowali pod adresem pracy nauczycieli, która jest jednocześnie misją wychowywania młodego pokolenia w poszanowaniu wartości.

 

Radni zdecydowali o zmianach w regulaminie określającym dodatki do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. Zmiany dotyczą wysokości dodatku motywacyjnego dla nauczycieli. Podjęta została także uchwała w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród przyznawanych przez zarząd województwa oraz dyrektorów placówek. Minimalna nagroda przyznawana przez zarząd województwa dla nauczycieli wynosić będzie co najmniej 4 tysiące złotych. Kwestie te dotyczą nauczycieli jednostek oświatowych prowadzonych przez samorząd województwa. 

 

Radni zajęli się także tematami inwestycyjnymi. 

 

Zdecydowaliśmy się prowadzić wraz z Rzeszowem budowę nowej drogi, wraz z wiaduktem, która połączy ulicę Warszawską z ulicą Krakowską. Prezydent Rzeszowa zwrócił się do nas odnośnie możliwości wspólnego finansowania opracowania wstępnej, niezbędnej dokumentacji. Jej  koszt został oszacowany na 2,5 mln złotych, a udział województwa ma wynieść 350 tysięcy – mówił wicemarszałek Piotr Pilch.

 

Chodzi o budowę drogi wojewódzkiej w Rzeszowie na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej - połączenie DK 97 z DK 94, co ma być realizowane w ramach zadania inwestycyjnego zatytułowanego: „Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej”.

 

Radni zdecydowali o udzieleniu pomocy finansowej samorządowi Rzeszowa z budżetu województwa. Koszt opracowania kompleksowej dokumentacji projektowej oraz wykonania robót szacuje się na kwotę około 357 mln. Udział województwa miałby wynieść 51 mln złotych a miasta 306 mln złotych.

 

W czasie sesji nie zabrakło dyskusji dotyczącej kwestii funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia prowadzonych przez samorząd. Dyskusję radnych wzbudziła kwestia wyrażenie zgody na oddanie w najem części nieruchomości przez Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. św. Jana Pawła II w Krośnie. Radni wyrazili zgodę na wynajem.

 

Ważnym punktem sesji była kwestia powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamojskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.  Radni wybrali członków komisji, która będzie wybierać dyrektora lecznicy.

 

Kwestie szpitali są dla nas, jako radych, sprawami najwyższej wagi. Przywiązujemy ogromne znaczenie do służby zdrowia i świetnie rozumiemy, że pacjenci oczekują od nas, aby w naszych placówkach byli jak najlepsi specjaliści i nowoczesne procedury lecznicze. Musimy o to dbać – zaznaczał przewodniczący sejmiku Jerzy Borcz.   

 

Kwestia szpitala w Tarnobrzegu była tematem dyskusji radnych, tuż po tym, kiedy w czasie sesji została przedstawiona informacja o aktualnej sytuacji Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu. Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej UMWP przygotował liczący prawie 50 stron raport, prezentujący jak realnie wygląda obecna sytuacja w tej lecznicy. Zastępca dyrektora  departamentu UMWP Adrianna Obutelewicz –Pyrzyńska podkreślała – szpital ma potencjał, ale i konkretne potrzeby, dotyczące chociażby poszukiwania lekarzy specjalistów, co jest niezwykle trudnym wyzwaniem – mówiła dyrektor.

 

Na pytania i uwagi radnych województwa odpowiadał Zbigniew Halat, p.o. dyrektora tarnobrzeskiego szpitala.

 

Chcielibyśmy, aby tarnobrzeski szpital odzyskał pozycję, jaką już miał i jaka mu się należy – podkreślała przewodnicząca sejmikowej Komisji Ochrony Zdrowia. Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego Dorota Łukaszyk.  

 

Mam nadzieję, że ten szpital będzie miał taką rangę na jaką zasługuje – zaznaczył przewodniczący sejmiku Jerzy Borcz kończąc dyskusję na temat tarnobrzeskiej lecznicy.   

 

Członek zarządu województwa Stanisław Kruczek przedstawił radnym także informacja o reorganizacji Zakładu Rehabilitacji w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

 

Reorganizacja w szpitalu związana jest z uruchamianiem nowych ale bardzo ważnych oddziałów dla szpitala, które dają szansę rozwoju szpitala w Przemyślu – mówił członek zarządu Stanisław Kruczek. 

 

O zmianach mówiła Barbara Stawarz, dyrektor Wojewódzkiego szpitala im. św. Ojca Pio w Przemyślu. 

 

Chcemy się rozwijać, mamy ambitne plany. Chcemy, aby nasi pacjenci mogli leczyć się na miejscu, nie musieli jeździć do odległych województw, by się leczyć, i po to powstaje pododdział kardiochirurgii. Mamy postawione na bardzo wysokim poziomie oddziały chirurgii naczyń i kardiologii. Oddział chirurgii naczyń jest jednym z najlepszych w Polsce, jednym z 3 gdzie jest kompleksowe leczenie pacjentów z tętniakami aorty. Aby móc ratować pacjentów, gdzie liczą się często minuty, chcemy otworzyć oddział kardiochirurgii. Ten oddział będzie  mógł wykonywać unikatowe procedury, kiedy będziemy mieli pododdział kardiochirurgii – podkreślała dyrektor Stawarz – Ze względu na specyfikę oddziału potrzebujemy, aby kardiochirurgia była w bezpośredniej bliskości bloku operacyjnego. Niczego w szpitalu nie zabranie i nie zamykamy, wręcz przeciwnie zmiany oznaczają tylko rozwój – podkreślała dyrektor Stawarz.

 

Radni województwa po raz kolejny zajęli się także kwestią przyszłej obwodnicy Leska. Mieszkańcy okolic Leska, protestujących przeciw budowie obwodnicy, kolejny raz obecni byli na sesji sejmiku. W ubiegłym tygodniu radni województwa-członkowie Komisji Gospodarki i Infrastruktury Sejmiku Województwa - odbyli swe posiedzenie na miejscu, w Lesku, odwiedzając te miejsca, które zaplanowane są jako część pod planowaną obwodnicę miasta.

 

Treść uchwały, przyjęta przez Sejmik Województwa Podkarpackiego w dniu 27 marca 2023 roku.

Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwala, co następuje:

 

Przyjmuje się stanowisko Sejmiku Województwa Podkarpackiego w obronie dobrego imienia Świętego Jana Pawła II,  stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

 

Stanowisko Sejmiku Województwa Podkarpackiego

w obronie dobrego imienia Świętego Jana Pawła II

 

Nawiązując do uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 9 marca 2023 r., Radni Województwa Podkarpackiego z całą mocą i zdecydowanie potępiają medialny atak na Świętego Jana Pawła II. Haniebne i bezwzględne wystąpienie przeciwko postaci szczególnej, szanowanej na świecie bez względu na światopogląd i poglądy polityczne, zdumiewa i powoduje, że nie można zostać wobec tej sytuacji obojętnym. Zwłaszcza, że działanie to wychodzi z Ojczyzny tego wielkiego Polaka, Ojczyzny, którą tak kochał, szanował i której dobro było dla Niego ponad wszystko najważniejsze.

 

Radni Województwa Podkarpackiego wyrażają sprzeciw wobec bezwzględnego ataku, którego podstawą są materiały aparatu przemocy PRL, nawet komuniści nie odważyli się ich wykorzystać.

 

Atak na Papieża jest także dla nas próbą pozbawienia młodego pokolenia – nie tylko w Polsce – kolejnego autorytetu. Wiadomo, że społeczeństwo pozbawione wzorców, autorytetów jest łatwe do zmanipulowania i sprowadzenia go do poziomu przedmiotu działań, a nie podmiotu równoprawnego w odpowiedzialności za przyszłość Ojczyzny. Historii Kościoła i współczesnego świata nie można zrozumieć bez znajomości działalności św. Jana Pawła II i Jego nauczania. Dlatego tak mocno niektórym środowiskom zależy na deprecjonowaniu Jego postaci. Tym działaniom mówimy stanowcze nie.

 

Wielu z nas pamięta pielgrzymki Ojca Św. do Polski i do ziemi podkarpackiej. Jak wszędzie, także i tu Jan Paweł II nauczał nas jak ważna jest prawda i poszanowanie drugiego człowieka oraz chrześcijańskich wartości. Mając na uwadze dziedzictwo spotkań z nim, Jego słów, nawoływań będziemy stanowczo bronić dobrego imienia człowieka, który „dziedzictwu, któremu na imię Polska” nadał szczególny wymiar, a tym samym nauczył nas znaczenia i wagi słowa „odpowiedzialność” za nas samych, za drugiego człowieka, za Ojczyznę, za państwo polskie i tak naprawdę za świat.

 

 Dzisiaj stajemy w obronie Jego pamięci. Jako reprezentanci społeczności Podkarpacia apelujemy o stanowcze włączenie się do obrony dziedzictwa Świętego Jana Pawła II. Dajmy świadectwo naszej niezachwianej wiary, umiłowania prawdy i przywiązania do Papieża, który nade wszystko umiłował Polskę

 

Galeria zdjęć:

Pełna galeria zdjęć: Facebook | Sejmik Podkarpacia w obronie czci św. Jana Pawła II