Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Szerokie zdjęcie sali obrad. Radni siedzą. Na mównicy stoi mężczyzna.

 


Autor tekstu: Monika Konopka

Autor zdjęć: Anna Magda

Biuro Prasowe UMWP

 

Większe wsparcie samorządu województwa dla sportowców, dotacje dla młodych osób na rozpoczęcie działalności gospodarczej, program integracji społeczno-gospodarczej dla cudzoziemców – między innymi takimi sprawami zajmowali się radni województwa podczas 66. sesji sejmiku.

 

Jednym z ważniejszych tematów było podjęcie decyzji o realizacji projektu własnego: „Aktywizacja zawodowa osób młodych bezrobotnych w wieku 18-29 lat, wsparcie rozwoju przedsiębiorczości”. To projekt skierowany do młodych osób, które borykają się ze znalezieniem pracy i są zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy. Będzie realizowany do końca 2029 roku, a jego całkowita wartość to prawie 158 mln złotych. Dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi ponad 134 mln złotych. Wkład własny wynoszący 23,6 mln złotych, zostanie pokryty i wniesiony do projektu przez partnerów czyli powiatowe urzędy pracy z terenu województwa podkarpackiego.

 

W ramach programu przewidziano kompleksowe wsparcie w formie dotacji tj.: identyfikacja potrzeb oraz opracowanie Indywidualnego Planu Działania dla każdego uczestnika projektu, szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz bezzwrotne dofinansowanie do podjęcia działalności gospodarczej.

 

Preferowanymi grupami podczas rekrutacji będą osoby bezrobotne zarejestrowane
w powiatowym urzędzie pracy w wieku 18-29 lat, które mieszkają na obszarze objętym Programem Strategicznym Rozwoju Bieszczad, Programem dla Rozwoju Roztocza i Inicjatywą Czwórmiasto oraz na obszarze miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze, tj.: Przemyśla, Sanoka, Jasła, Jarosławia, Mielca, Krosna, Dębicy, Niska, Stalowej Woli, Tarnobrzega, Przeworska.

 

Liczymy, że powstanie ok. 3 tys. miejsc pracy, a dotacja wyniesie ok.40 tys. złotych. Pierwsze nabory planujemy uruchomić już w lutym, marcu przyszłego roku – mówił Tomasz Czop, dyrektor WUP w Rzeszowie.

 

Projekt będzie realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, a unijne dofinansowanie będzie pochodzić z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia. WUP w ramach programu regionalnego FEP będzie również realizował inny projekt własny:  Podkarpackie Centrum Integracji Cudzoziemców II. Planowany termin realizacji projektu: od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2029 r. Całkowita wartość projektu wyniesie ogółem 33,6 mln złotych, a dofinansowanie wyniesie prawie 32 mln złotych - w tym ze środków Unii Europejskiej 28,6 mln złotych oraz ze środków dotacji celowej budżetu państwa 3,3 mln złotych. Wkład własny wynosi: 1,6 mln złotych i zostanie pokryty ze środków budżetu województwa podkarpackiego.

 

 

Celem projektu jest integracja społeczno-gospodarcza obywateli państw trzecich, szczególnie osób opuszczających Ukrainę w związku z agresją Federacji Rosyjskiej, posiadających status migrantów lub uchodźców, zamieszkujących na obszarze województwa podkarpackiego. Objętych projektem będzie ponad 2 tys. osób. Projekt jest skierowany także do pracowników instytucji publicznych pracujących z takimi osobami. Celem działania jest integracja społeczno-gospodarcza uchodźców i migrantów poprzez aktywizację zawodową, integrację społeczną czy edukacyjną np. poprzez różnego rodzaju kursy i szkolenia.

 

To nie będzie wsparcie socjalne, a przede wszystkim wsparcie, co do rynku pracy, a więc nostryfikacja dyplomów, nauka języka polskiego, dokształcanie, kursy zawodowe, wszystko to, co jest potrzebne na podkarpackim rynku pracy. Przewidujemy, że programem objęci będą przede wszystkim obywatele Ukrainy, ale jesteśmy gotowi także na objęcie tym projektem obywateli innych państw – tłumaczył Tomasz Czop, dyrektor WUP w Rzeszowie.

 

W czasie sesji radni zagłosowali także nad zmianami w budżecie województwa oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2023-2045. Zmiany w WPF-ie omówił marszałek Władysław Ortyl, podkreślając, że są istotne i będą rzutowały na przyszłe wydatki z budżetu województwa. Marszałek przybliżył 11 nowych zadań, które zostały wprowadzone do wykazu przedsięwzięć. Wśród nich znalazł się m.in. edukacyjny projekt robotyczny RapSTEAM z budżetem 133 mln złotych, budowa dwóch wyjść do podziemnej trasy turystycznej w Arboretum w Bolestraszycach, inwestycje w Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, modernizacja dachu i elewacji budynku Małej Sceny w Teatrze im. W. Siemaszkowej, opracowanie dokumentacji projektowej na obwodnicę Nowego Żmigrodu czy budowa lądowiska dla helikopterów z parkingiem wielopoziomowym przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie o wartości ponad 25 mln złotych.

 

Wprowadzamy też Podkarpackie Centrum Medycyny Dziecięcej z łączną kwotą nakładów z budżetu województwa 250 mln złotych. To nie jest ostateczna kwota, gdyż do tego będą wprowadzone środki z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia, będą one przekazane bezpośrednio do szpitala, czyli nie będą przechodziły przez nasz budżet. Łączna kwota tej inwestycji jest szacowana dzisiaj na prawie 600 mln złotych – wyjaśniał marszałek Ortyl.

 

W czasie sesji radni podjęli także uchwałę zmieniającą kwoty nagród województwa podkarpackiego za osiągnięcia w działalności sportowej. Dotychczas wynosiły one od 1000 do 2000 zł brutto, natomiast po zmianie będą wynosiły od 2000 zł do 5000 zł brutto. Zmiany nastąpiły także w kwestii stypendiów sportowych i nagród województwa podkarpackiego za osiągnięte wyniki sportowe. Dotychczas wynosiły one odpowiednio: 100-400 zł dla juniorów młodszych, 200-500 zł dla juniorów, 300-700 zł dla młodzieżowców oraz 400-1000 zł dla seniorów. Po zmianie wysokość stypendium przyznanego zawodnikowi w dyscyplinach lub konkurencjach indywidualnych może wynieść: dla juniorów młodszych od 500 zł do 700 zł brutto miesięcznie, dla juniorów od 700 zł do 900 zł brutto miesięcznie, dla młodzieżowców od 900 zł do 1200 zł brutto miesięcznie, dla seniorów od 1200 zł do 1500 zł brutto miesięcznie. Oprócz podwyższonych kwot wsparcia wprowadzone zostały także zmiany dotyczące kwestii formalnych przy składaniu wniosków, a do listy zawodów międzynarodowych zostały dopisane Igrzyska Europejskie.

 

Radni przyjęli także rozwiązania umożliwiające Młodzieżowemu Sejmikowi Województwa Podkarpackiego zgłaszanie wniosków o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej do uprawnionych podmiotów. Radni ustalili tryb zgłaszania takiego wniosku, wymogi, jakie powinien spełniać oraz procedurę jego rozpatrywania.

 

Zgodnie ustaleniami Młodzieżowy Sejmik Województwa Podkarpackiego może podjąć uchwałę w przedmiocie zgłoszenia wniosku o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej do: Zarządu Województwa Podkarpackiego; klubu radnych Sejmiku Województwa Podkarpackiego; komisji Sejmiku Województwa Podkarpackiego; radnych Województwa Podkarpackiego w liczbie co najmniej trzech radnych. Podmiot uprawniony, któremu Młodzieżowy Sejmik Województwa Podkarpackiego zgłosił wniosek o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej, nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania kompletnego wniosku: informuje o podjęciu inicjatywy uchwałodawczej; odmawia podjęcia inicjatywy uchwałodawczej. Odmowa podjęcia inicjatywy uchwałodawczej wymaga uzasadnienia.

 

Radni wysłuchali także informacji dotyczących m.in. o realizacji Programu wsparcia dwujęzyczności w podkarpackich przedszkolach, o stanie zaawansowania prac nad audytem krajobrazowym województwa podkarpackiego, a także o działalności spółek z udziałem województwa podkarpackiego. Tę ostatnią przedstawił marszałek Władysław Ortyl, podsumowując:

 

Ogólna konkluzja z wyników finansowych tych spółek jest pozytywna – zapewnił marszałek.

 

Ostatnim punktem była kwestia przyjęcia stanowiska w związku ze 105. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Ostatecznie radni zadecydowali o tym, że projekt stanowiska zaproponowany przez radnego Czesława Łączaka zostanie skierowany do prac w komisjach.

 

Galeria zdjęć: 

Pełna galeria zdjęć: Październikowa sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego