Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Grupa ludzi w dużej sali

 


 

W urzędzie marszałkowskim obradowało Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych. Podczas ogólnego zgromadzenia przedstawiciele samorządów zajęli się sprawami statutowymi oraz wysłuchali dwóch prelekcji. W spotkaniu uczestniczył marszałek Władysław Ortyl.

 

Głównym punktem było przedstawienie sprawozdania dotyczącego działań podejmowanych w 2021 roku przez PSST. Obszerny raport w tej sprawie zaprezentował dyrektor stowarzyszenia Marek Ćwiąkała, który omówił wszystkie inicjatywy oraz projekty zrealizowane przez stowarzyszenie w minionym roku, a także szkolenia skierowane do samorządów.

 

Kolejny punkt obrad dotyczył przedstawienia informacji Komisji Rewizyjnej PSST na temat wykonania budżetu za miniony rok. Komisja pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu i złożyła wniosek u udzielenie absolutorium zarządowi stowarzyszenia. Obecni na obradach przedstawiciele samorządów jednomyślnie przyjęli uchwały dotyczące zarówno sprawozdania finansowego za ubiegły rok, jak i o udzieleniu zarządowi absolutorium.

 

Po zakończeniu kwestii formalnych samorządowcy rozmawiali o bieżących sprawach, między innymi o procedurach dotyczących regionalnego programu operacyjnego na nową perspektywę, tego na jakim są etapie, a także o akcji oddawania krwi. Spotkanie zakończyły prelekcje. Pierwsza dotyczyła ubezpieczeń w procesach inwestycyjnych a druga zmian w przepisach o wydawaniu warunków zabudowy, tzw. „WZ”.

 

Autor tekstu: Monika Konopka

Autor zdjęć: Mateusz Romankiewicz

Biuro Prasowe UMWP