Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Zdjęcie od tyłu sali. Od dołu ludzie siedzący na czerwonych krzesłach. Przed nimi mówcy.

 


Autor tekstu: Daniel Kozik

Autor zdjęć: Anna Magda

Autor wideo: Mateusz Romankiewicz

Biuro Prasowe UMWP

 

Radni Województwa Podkarpackiego zebrali się na LX sesji sejmiku, by wspólnie rozmawiać o tematach najważniejszych dla regionu. Kluczowym momentem obrad było wysłuchanie prezentacji księdza dr. Witolda Burdy, postulatora procesu beatyfikacyjnego Rodziny Ulmów.

 

Na początku sesji, radni minutą ciszy uczcili postać zamordowanego w 1954 roku przez UB Kazimierza Człowiekowskiego

 

Dziś w Krośnie odbywa się pogrzeb KazimierzaCzłowiekowskiegow którym niestety nie możemy uczestniczyć, wczoraj natomiast miała miejsce wieczernica przygotowana przez młodzież krośnieńskich szkół upamiętniającdziałalność tego wyjątkowego człowieka – mówił przewodniczący sejmiku Jerzy Borcz.

 

Najważniejszym punktem sesji była prezentacja przygotowana przez księdza dr. Witolda Burdę poświęcona drodze do świętości rodziny Ulmów. Ksiądzpostulator opowiadał także o swojej pracy oraz oprocesie przygotowania do beatyfikacji rodziny Ulmów:

 

Proces beatyfikacyjny rodziny Ulmów, czyli droga do chwały ołtarzy, żeby odbierali w Kościele cześć jako błogosławieni, toczyła się na drodze męczeństwa, czyli oddania życia za wiarę w Chrystusa. Cała rodzina Ulmów, która poniosła taką śmierć z rąk żandarmerii niemieckiej została oficjalnie zatwierdzona 17 grudnia ubiegłego rokuprzez Ojca Świętego Franciszka. Męczeństwo, czyli szczyt świętości najdoskonalsze świadectwo, bo uczestnictwow sposób fizyczny w męce i zmartwychwstaniu Chrystusa jest najpiękniejszym dowodem miłości i wierności człowieka wobec Chrystusa, jest najpiękniejszym świadectwem danym Chrystusowi a jednocześnie zaproszeniem dla nas żebyśmy zawsze opowiadali się po stronie prawdy, dobra i piękna, po stronie życia tak, jak rodzina Ulmów – mówił ksiądz Witold Burda.

 

Obecnie województwo podkarpackie przygotowuje się do zaplanowanej na wrzesień 2023 roku beatyfikacji Sług Bożych Rodziny Ulmów. Inicjatywy te wpisują się w działania związane z ogłoszonym przez sejmik województwa roku 2023 na Podkarpaciu – Rokiem Rodziny Józefa i Wiktorii Ulmów z Dziećmi.

 

Następnie radni podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia wojewódzkiego programu przeciwdziałania zmianom klimatu i skutkom tych zmian z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii i gospodarki obiegu zamkniętego. Marszałek Władysław Ortyl mówił, że jesteśmy przygotowani do realizacji projektów w tym zakresie:

 

Przyjmując różnego rodzaju programy i strategie musimy przewidywać i mierzyć środki, którymi chcemy te programy zrealizować. Przypomnę, że jesteśmy w nowej perspektywie finansowej i intensywnie pracujemy, aby nadrobić zaległości. Środki na czyste środowisko, na zazielenienie naszego województwa i kraju znajdują się w naszym programie regionalnymprogramach krajowych oraz Krajowym Planie Odbudowy. To są miliardowe środki i ja bym się tego nie obwiał, a to co najważniejsze, to kreowanie projektów w tym obszarze i do tego bardzo intensywnie się przygotowujemy – mówił Władysław Ortyl.

 

Marszałek Ortyl mówił również o konieczności wspierania rozwoju energii odnawialnych:

 

Chcemy, aby wszystkie rodzaje energii odnawialnych mogły być wspierane. Przykładem tego jest dzisiejszy apel Sejmiku Województwa Podkarpackiego do rządu w sprawie budowy linii przesyłowych i elektrowni szczytowo-pompowych, to jest czysta zielona energia, o którą będziemy zabiegali. Ważne jest też wsparcie przedsiębiorców, którzy będą działać w zakresie energii odnawialnych, będą oni mogli też planować rozwój swojej firmy w ramach procesu gospodarki o obiegu zamkniętym, są na to środki w naszym programie regionalnym. Ważnym graczem są tutaj także odbiorcy energii posiadający źródła ciepła, dlatego apelujemy o to, aby były one jak najczystsze, przewidujemy na to fundusze ze środków europejskich oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Kolejna uchwała, jaką podjęli radni dotyczyła przyjęcia programu stypendialnego dla uczniów zdolnych uczęszczających do szkół podstawowych i ponadpodstawowych zamieszkujących województwo podkarpackie. Celem tego programu jest wspieranie i prowadzenie działań mających na celu nabywanie i podnoszenie kluczowych kompetencji uczniówniezbędnych do poruszania się na rynku pracy.

 

Radni przyjęli także uchwałę w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu „RaPSTEAM” – robotyka i programowanie w szkołach podstawowych z terenu województwa podkarpackiego. To największy realizowany projekt edukacji robotycznej w Polsce, skierowany do szkół podstawowych z terenu województwa podkarpackiego. Przedmiotem projektu jest kompleksowe wsparcie skierowane do wszystkich zainteresowanych szkół podstawowych z terenu województwa podkarpackiego prowadzących naukę w klasach 4-8 w zakresie zwiększenia jakości i efektywności systemu edukacji w obszarze kompetencji cyfrowych, nauczania informatyki w szkołach oraz robotyki i programowania. Przewidywana całkowita wartość projektu wyniesie około 133 mln zł, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej to około 85% wartości projektu.

 

Kolejną kwestią podjętą na sejmiku były rozmowy dotyczące zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2023 rok, które dotyczyły między innymi przeznaczenia na realizację zadań z zakresu kultury organizacjom pozarządowym, w tym na wydarzenia popularyzujące kulturę lasowiacką w postaci koncertów, wystaw, przeglądów, festiwali i inicjatyw edukacyjnych oraz inicjowanie działań kulturalnych w zakresie upowszechniania dziedzictwa Rodziny Ulmów i ich duchowego testamentu.

 

Zmiany w budżecie województwa pozwoliły zabezpieczyć także wydatki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu w kwocie ponad 6 mln złotych.

 

Na końcu sesji złożono sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych za 2022 rok oraz przekazano informacje z działalności zarządu województwa i wojewódzkich jednostek organizacyjnych

 
Przed zakończeniem 60. sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego marszałek Władysław Ortyl zaproponował radnym, aby rozważyli wniosek o powołanie przy sejmiku województwa Komisji Etyki.


Taka komisja działa przy Sejmie RP i jest ważnym instrumentem. Oczywiście nie chodzi tu o to, aby wprowadzała jakieś restrykcje, ale stała na straży etycznych zachowań – podkreślał marszałek Ortyl.
Marszałek zaproponował także, by sejmik przeanalizowal kwestię stworzenia kodeksu etyki.


Powinniśmy dbać o to, aby sejmik był miejscem, gdzie będzie nie tylko merytoryznie, ale także elegancko, etycznie, kulturalnie. Tworzymy tu historię i chcemy, aby kolejne pokolenia mogły patrzeć na naszą pracę wiedząc, że w tym organie samorządu województwa zasiadają osoby, które nie tylko działają merytorycznie, ale też z klasą – argumentował marszałek Władysław Ortyl.

 

Galeria zdjęć:

Pełna galeria zdjęć: Facebook | LX sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego