Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Mężczyzna z mikrofonem przed tłumem ludzi.

 


 Autor tekstu i zdjęć: Paweł Rak

Kancelaria Sejmiku UMWP

 

Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Karol Ożóg otworzył w Rzeszowie Metapanel Interesariuszy Regionalnej Strategii Innowacji poświęcony problemom związanym z raportowaniem zrównoważonego rozwoju (ESG).

 

Było to kolejne spotkanie interesariuszy regionalnego systemu innowacji, umożliwiające wymianę wiedzy i doświadczeń z ekspertami w dziedzinach kluczowych dla rozwoju wszystkich specjalizacji. 

 

Samorząd Województwa Podkarpackiego, dostrzegając znaczenie gospodarki cyrkularnej, wskazał ją jako jeden z priorytetów Strategii rozwoju województwa - Podkarpackie 2030. Jedocześnie w ramach Regionalnej Strategii Innowacji na lata 2021-2030 jako jeden z celów horyzontalnych wskazana została transformacja przedsiębiorstw umożliwiająca wdrażanie rozwiązań z zakresu GOZ, w tym w obszarze biogospodarki. Jednocześnie musimy jak najlepiej przygotować przedsiębiorców i inne instytucje, żeby tworzyć przewagi konkurencyjne i dostrzegać problemy związane z realizacją dyrektyw unijnych – powiedział wicemarszałek Karol Ożóg.

 

Metapanel, który zgromadził przedstawicieli firm i instytucji z województwa podkarpackiego miał za zadanie pokazanie wymogów, jakie w niedługim czasie mogą zostać wdrożone w Unii Europejskiej.

 

Organizacja tego typu spotkań wpisana jest w realizowany przez Województwo Podkarpackie  projekt „Podkarpackie – Inteligentny Region” finansowany z Funduszy dla Podkarpacia

 

Galeria zdjęć: