Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


Mieszkańcy Rzeszowa uczcili 103. rocznicę odzyskania niepodległości. Obchody odbyły się na Placu Wolności przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego. Samorząd województwa reprezentował marszałek Władysław Ortyl oraz wiceprzewodniczący sejmiku Jerzy Cypryś.  

Wśród uczestników uroczystości byli także: posłowie RP Marcin Warchoł i Wiesław Buż, Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki, Konrad Fijołek – Prezydent Rzeszowa, Józef Jodłowski – starosta rzeszowski, gen. bryg. Dariusz Lewandowski – dowódca 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, płk Michał Małyska – dowódca 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej, a także przedstawiciele innych służb mundurowych,  duchowieństwo na czele z bp Janem Wątrobą oraz mieszkańcy Rzeszowa.

Obchody rozpoczęły się od złożenia wieńców pod pomnikiem płk. Leopolda Lisa-Kuli. Następnie odbyła się uroczysta msza święta w Kościele Farnym. Po jej zakończeniu uczestnicy przeszli na Plac Wolności, przed pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie odbyła się główna część uroczystości, podczas której odegrany został hymn i wciągnięto flagę państwową na maszt. Obchodom towarzyszyło bicie Dzwonu Niepodległości, w który uderzyli marszałek Władysław Ortyl wraz z wojewodą Ewą Leniart, prezydentem Rzeszowa, Konradem Fijołkiem oraz przedstawicielami służb mundurowych. Wszyscy wpisali się też do pamiątkowej kroniki.

Marszałek Władysław Ortyl przypomniał w swoim wystąpieniu o historii naszej państwowości, bohaterach którzy walczyli o wolną Polskę oraz nawiązał do obecnej sytuacji na polsko-białoruskiej granicy:

 

Trudnych okresów w naszej historii było wiele, stawialiśmy opór wszystkim wrogom, wstaliśmy z kolan, na które rzucili nas zaborcy, odzyskując Polskę w 1918 roku. Podnieśliśmy się po II wojnie światowej oraz odzyskaliśmy ducha wolności i demokracji po latach sowieckiego dyktatu. To pokazuje, jak silnym jesteśmy narodem, jak wielką ofiarę potrafimy złożyć i co nosimy w sercu. To przeogromna miłość do naszego kraju, do naszej Ojczyzny. Pamiętajmy o bohaterach, którzy walczyli o naszą wolność i bądźmy też myślami ze służbami mundurowymi, które po dziś dzień bronią naszego Państwa –  mówił marszałek Władysław Ortyl.

 

Wojewoda Ewa Leniart mówiła m.in. czym jest współcześnie niepodległość: 

 

Świętujemy dziś odrodzoną dla Państwa Polskiego niepodległość. Niepodległość to własna droga do dobrobytu, to prawo do swoich błędów, do własnego systemu edukacji dla Polskich dzieci i równego dostępu do studiów dla młodych ludzi. To wreszcie prawo do miejsc pracy, bo praca uszlachetnia człowieka. Po doświadczeniach z mienionych lat wiemy już bezspornie, że poddaństwo i zależność nie jest normalnością. Normalnością jest zaś wolność, którą stale trzeba zdobywać, bo nie można jej tylko posiadać – mówiła z kolei wojewoda Ewa Leniart.

 

Dowódca Podhalańczyków apelował zaś o wsparcie dla służb mundurowych

 

Dziś misja wszystkich obywateli i służb mundurowych jest wciąż ta sama: bronić i strzec niepodległości Państwa. Szanowni Państwo, stańmy murem za polskim mundurem – powiedział dowódca 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, gen. bryg. Dariusz Lewandowski.

 

Na zakończenie odczytano Apel Pamięci, po którym wystrzelono salwę honorową. Uczestnicy uroczystości złożyli wieńce i wiązanki pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, po czym Orkiestra Wojskowa z Rzeszowa odegrała pieśń reprezentacyjną Wojska Polskiego. Na zakończenie uroczystości mieszkańcy Rzeszowa mogli uderzyć w Dzwon Niepodległości.

Anna Magda
Biuro Prasowe UMWP