Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Piątka ludzi stoi w rzędzie. Uśmiechają się. Są ubrani elegancko.

 


Autor tekstu: Monika Konopka

Autor zdjęć: Anna Magda

Autor wideo: Mateusz Romakniewicz

Biuro Prasowe UMWP

 

Aż 60 milionów złotych trafi do przedsiębiorców z przygranicznych gmin Podkarpacia, którzy chcą rozwinąć swoje firmy. To pierwszy konkurs z nowego programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia, jaki został ogłoszony dla przedsiębiorców. Wnioski będzie można składać od 31 majado 14 lipca. 

 

konkursie dla przygranicznych firm poinformowali na konferencji prasowej wicemarszałkowie: Ewa Draus oraz Piotr Pilch a także dyrektor Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości Agnieszka Czuchra. W konferencji wzięli także udział: starosta leski – Andrzej Olesiuk i wójt Birczy – Grzegorz Gągola.

 

To jest wyjątkowy konkurs o wyjątkowych zasadach, które stały się sukcesem negocjacyjnym z Komisją Europejską w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia – mówiła podczas konferencji wicemarszałek Ewa Draus.

 

Wicemarszałek podkreślała nie tylko sukces negocjacyjny, jaki odniósł zarząd województwa w rozmowach z Komisją Europejska, która zgodziła się na dotacje dla firm z przygranicznych gmin Podkarpacia, ale podkreślała także ogromne znaczenie tego wsparcia dla równomiernego rozwoju województwa:

 

To są pieniądze, które mają przyczynić się do zrównoważonego rozwoju naszego województwa, gdyż zasady są niezwykle preferencyjne i inne niż w pozostałych częściach naszego regionu. Ale też inne, niż w pozostałych regionach Polski – mówiła Ewa Draus.

 

Przygraniczny obszar funkcjonalny na zewnętrznej granicy UE z Ukrainą, dla którego dedykowany jest unijny konkurs, obejmuje 43 gminy. Są to:

 

Baligród, Bircza, Chłopice, Cieszanów, Cisna, Czarna, Dubiecko, Dydnia, Fredropol, Horyniec-Zdrój, m. Jarosław, Jarosław, Krasiczyn, Krzywcza, Laszki, Lesko, Lubaczów, m. Lubaczów, Lutowiska, Medyka, Narol, Oleszyce, Olszanica, Orły, Pawłosiów, Pruchnik, Przemyśl, m. Przemyśl, Radymno, m. Radymno, Rokietnica, Roźwienica, Sanok, m. Sanok, Solina, Stary Dzików, Stubno, Tyrawa Wołoska, Ustrzyki Dolne, Wiązownica, Wielkie Oczy, Zagórz, Żurawica.  

 

Tereny przygraniczne są w zdecydowanie gorszej sytuacji niż pozostałe obszary Polski. One są narażone na wyludnianie się, na to, że nie powstają tam zakłady przemysłowe. Dlategomałe, średnie, ale też każde inne przedsiębiorstwa wymagają wsparcia – mówił wicemarszałek Piotr Pilch. 

 

 

Wicemarszałek Piotr Pilch podkreślał także, że ten obszar to najbardziej atrakcyjnyturystycznie region Podkarpacia, gdyż obejmuje swoim zasięgiem Bieszczady i Roztocze, a także najstarsze miasta: Jarosław oraz Przemyśl.

 

Wsparcie skierowane jest do przedsiębiorców z sektora MŚP w zakresie projektów inwestycyjnych czyli między innymi na rozbudowę zakładów, dywersyfikację produktów i usług, na zmianę sposobu produkcji oraz świadczenia usług, które prowadzą do wzrostu rozwoju oraz konkurencyjności MŚP zarówno na rynku regionalnym, jak i krajowym czy międzynarodowym.

 

Dotacja może zostać przeznaczona naroboty budowlane, zakup środków trwałych czy nabycie wartości niematerialnych i prawnych.

 

Na ten konkurs przeznaczone jest 60 mln złotych. To jest 50 procent środków, jakie planujemy przeznaczyć na ten obszar. Konkurs na drugie 60 mln złotych mam nadzieję, że ogłosimy w przyszłym roku – podkreśliła Agnieszka Czuchra – dyrektor Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości.

 

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie w ramach konkursu są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność gospodarczą w sposób zorganizowany i ciągły oraz  mające siedzibę lub oddział (w przypadku spółek prawa handlowego), albo stałe lub dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej (w przypadku osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą) na przygranicznym obszarze przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy, licząc wstecz od dnia ogłoszenia naboru i uzyskujące przychody z tej działalności.

 

 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 100 tys. złotych zaś maksymalna 3 mln złotych. Poziom dofinansowania uzależniony będzie od wielkości przedsiębiorstwa. Mikro - i małe przedsiębiorstwa mogą wnioskować o maksymalnie 70% wartości wydatków kwalifikowalnych. Średnie przedsiębiorstwa o 60%.

 

Chciałbym podziękować zarządowi województwa za szybkie uruchomienie konkursu, za bardzo dobre preferencyjne warunki dla naszych przedsiębiorców. Mam nadzieję, że zostanie to spożytkowane z korzyścią dla wszystkich – powiedział podczas spotkania starosta leski, Andrzej Olesiuk.

 

Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw wpływa na gospodarkę całego regionu. Bardzo ważne jest to, że zarząd województwa dostrzegł ten problem i wyszedł mu naprzeciw – mówił z kolei wójt Birczy, Grzegorz Gągola.

 

Wicemarszałek Piotr Pilch podkreślał, że unijny konkurs nie jest jedynym wsparciem dla tych terenów. Wśród działań podejmowanych przez zarząd województwa wicemarszałek wymienił inwestycje w infrastrukturę turystyczną, remonty i modernizacje bieszczadzkich dróg czy połączenia kolejowe. 

 

Udrożniamy komunikacyjnie i udostępniamy turystom Bieszczady – powiedział Piotr Pilch.

 

Wicemarszałek Ewa Draus mówiła także o innych instrumentach dla obszarów przygranicznych, które mają zatrzymać niekorzystne trendy, jakie mają tam miejsce:

 

Już niedługo zostanie ogłoszony specjalny program dla rozwoju Bieszczad, dla wszystkich gmin położonych wzdłuż Sanu, ale też dla rozwoju ziemi lubaczowskiej, dla Roztocza, który jest opracowywany wspólnie z województwem lubelskim – mówiła wicemarszałek Ewa Draus.

 

Więcej informacji o konkursie pod linkiem: Wsparcie MŚP – Dotacja 

 

Galeria zdjęć:

Pełna galeria zdjęć: Fcebook | Konferencja prasowa o konkursie dla przygranicznych firm