Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Zjęcie głosujących ludzi. Podnoszą kartki w dłoniach.

 


Autor tekstu: Aleksandra Gorzelak-Nieduży 

Biuro Prasowe UMWP

Autor zdjęć: ZWRP  

Marszałek Władysław Ortyl został ponownie wybrany na Wiceprezesa Zarządu Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej.  W Warszawie odbyło się dziś XLII posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Podczas zgromadzenia województwo podkarpackie reprezentowali Władysław Ortyl - Marszałek Województwa Podkarpackiego, który w mijającej właśnie kadencji także piastował stanowisko Wiceprezesa Zarządu ZWRP oraz delegaci na Zgromadzenie Ogólne: Jerzy Borcz Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, oraz Radni Województwa Podkarpackiego Ewa Draus i Bogdan Romaniuk

 

Wśród punktów porządku obrad jednym z najważniejszych był wybór nowego Zarządu ZWRP.Na Wiceprezesa ZWRP ponownie wybrany został marszałek Władysław Ortyl.  Prezesem – także po raz kolejny został Olgierd Geblewicz - marszałek województwa zachodniopomorskiego

 

Podczas obrad wybrano także członków Zarządu ZWRP oraz członków Komisji Rewizyjnej. 

 

W czasie zgromadzenia ogólnego ZWRP obradowano także na temat przyszłego składu delegacji w Europejskim Komitecie Regionów, kadencji 2025-2030. Wśród kandydatów na członków Europejskiego Komitetu Regionów znalazł się marszałek Władysław Ortyl.

 

Galeria zdjęć: