Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Ludzie podnoszący kartkę w ręce.

 


 Autor tekstu i zdjęć: Anna Magda

Biuro Prasowe UMWP

 

Podczas XLVIII Ogólnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Podkarpackich Samorządów Terytorialnych wybrano nowe władze na VII kadencję. Po raz kolejny przewodniczącym PSST został marszałek Władysław Ortyl. Wybrano również członków zarządu, sekretarza, skarbnika oraz nowy skład komisji rewizyjnej stowarzyszenia.

 

Wiceprzewodniczącymi PSST zostali: Wiesław Kąkol – Burmistrz Boguchwały oraz Robert Bednarz – starosta Niżański. Stanowisko sekretarza objęła Agnieszka Wyszyńska – Wójt Gminy Kuryłówka, a skarbnikiem została Bożena Gmyrek – Wójt Gminy Rokietnica.

 

Ważnym też punktem obrad było przedstawienie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za rok 2023, a następnie udzielenie absolutorium Zarządowi PSST VI kadencji. 

 

Dyrektor Biura PSST, Marek Ćwiąkała, przedstawił także sprawozdanie finansowe z działalności Stowarzyszenia za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku. Podczas spotkania dyskutowano również nad informacjami dotyczącymi Krajowego Programu Odbudowy w zakresie inwestycji w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich. Główne założenia przedstawiła  Magdalena Sobina, dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

 

W czasie spotkania wręczono również podziękowania dla ustępujących władz PSST minionej, czyli VI kadencji.


Galeria zdjęć:

Pełna galeria zdjęć: XLVIII Ogólne Zgromadzenie PSST