Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Mężczyzna na scenie

  


Autor tekstu i zdjęć: Tomasz Leyko

Biuro Prasowe UMWP

 

Fundusze Europejskie, pomoc dla walczącej Ukrainy to główne tematy poruszane podczas kolejnej już konferencji organizowanej przez Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych. Tym razem do organizacji samorządowego forum, PSST zaprosiło Związek Gmin Lubelszczyzny, gdyż obydwa województwa łączy wiele wspólnych tematów.

 

Samorządowcy przez dwa dni obradowali w ośrodku Rewita w Solinie. Konferencję wspólnie otworzyli Krzysztof Kołtyś - burmistrz Janowa Lubelskiego, przewodniczący zarządu ZGL oraz Zenon Swatek – starosta lubaczowski, wiceprzewodniczący zarządu PSST.

 

Pierwszego dnia w obradach udział wzięła wicewojewoda Jolanta Nowicka, drugiego dnia prezes zarządu PSST marszałek Władysław Ortyl. Tematem dominującym czwartkowych obrad były fundusze europejskie. Wojciech Magnowski, dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego przedstawił założenia nowego regionalnego programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia oraz wspomniał o kończących się jego negocjacjach z Komisją Europejską. Z kolei o rozwoju obszarów wiejskich w ramach działań PROW na lata 2014-2020/22 oraz o planie strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 mówiła Magdalena Sobina - dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWP. Do kwestii funduszy odniósł się również w swoim wystąpieniu drugiego dnia konferencji marszałek Władysław Ortyl, który wspomniał o innym programie, transgranicznym Polska-Ukraina.

 

W założeniu był to program Polska-Białoruś-Ukraina. Z wiadomych względów Białorusi już w tym programie nie ma. Program ten już jest w mniejszym w wymiarze. Ale Ukraina pozostała i oczywiście to jest też wyzwanie. Trzeba przygotować realizację kolejnych projektów, Myślę, że wkrótce będą jakieś decyzje zapadały, bo w tej sytuacji nie wszystkie planowane projekty uda się w czasie zrealizować – mówił marszałek. Szczegółowo o programie mówiła także Alicja Wosik-Majewska, kierownik biura „Oddział Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA-(BIAŁORUŚ)-UKRAINA 2014-2020

 

Większą część swojego wystąpienia marszałek poświęcił kwestiom dotyczącym wojny za naszą wschodnią granicą i problemom z jakimi musieli zmierzyć się samorządowcy, szczególnie z przygranicznych samorządów.

 

Jako samorządy bardzo angażowaliśmy się w sprawy związane z pomocą uchodźcami. Chciałem z tego miejsca wszystkim samorządowcom podziękować za ofiarną pomoc. Oby tak nie było, ale myślę że ten problem może do nas jeszcze wrócić. Ciężka zima może spowodować, że przybędzie do nas kolejna fala uchodźców. Może już nie na taką skalę, jak na początku wojny. Na Forum w Krynicy mówił o tym gubernator Kozicki z obwodu lwowskiego. Może się tak stać, że jeszcze będą budowane różnego rodzaju miasteczka, tworzone warunki, żeby ci uciekający przez bezpośrednimi atakami mogli bezpiecznie się u nas zatrzymać – tłumaczył marszałek.

 

Marszałek odniósł się także do konkretnej pomocy jaką PSST zorganizowało i przekazało na rzecz Ukrainy.

 

- Przez działania PSST udało się dziś zebrać do prawie 600 000 zł od różnego rodzaju darczyńców, firm, podmiotów różnego rodzaju osób prywatnych. To jest bardzo budujący przykład. Są to znaczące środki. Pomoc zostanie przekazana w najbliższym czasie będę, część pieniędzy przeznaczyliśmy na żywność, odzież i te najpotrzebniejsze wkrótce trafią na Ukrainę. W dystrybucji tych rzeczy pomaga nam Caritas Diecezji Przemyskiej czy rzeszowskie jak również Caritas Diecezji Lwowskiej. Odpowiedzieliśmy także na apel arcybiskupa Mokrzyckiego, wkrótce więcej informacji na ten temat również będziemy mogli przekazać.

 

Marszałek odniósł się także do dyskusji, które toczyły się na temat wojny oraz działaniom pomocowym podczas Forum w Krynicy. Wspomniał również o oczekiwaniach samorządowców i strony rządowej na uruchomienie specjalnego programu na rzecz pomocy Ukrainie z Funduszy Europejskich.

 

Przygotowujemy się też do momentu, w którym działania wojenne się skończą. Rozpocznie się proces odbudowy Ukrainy. To będzie ważny moment abyśmy swoimi doświadczeniami i kompetencjami brali w tym udział. Mam tu na myśli również wdrażanie środków europejskich. Wciąż jako kraj czekamy na specjalny program dedykowany pomocy Ukrainie. W Komitecie Regionów gdzie mam możliwość zabierać głos w Brukseli, ciągle o tym mówię, że potrzebny jest specjalny program który pomagałby zarówno Ukrainie, ale Polsce i innym krajom, które mierzą się z tym problemem. Wszyscy nas chwalą i podziwiają, klepią po plecach, ale wsparcia w tym zakresie nie otrzymaliśmy. Użyliśmy funduszy z naszego regionalnego programu z mechanizmu React-UE - prawie 50 milionów. Ale to były środki, które przeznaczone dla Polski, na przeciwdziałanie skutkom pandemii Covid-19 – dodał marszałek.

 

Przez dwa dni samorządowcy mogli wymienić się doświadczeniami i spostrzeżeniami z codziennych problemów z jakimi borykają się wszystkie JST. – Musimy szukać najbardziej optymalnych rozwiązań problemów, które najbardziej nas trapią. To przede wszystkim inflacja, kwestie związane z ochroną środowiska, bezpieczeństwa energetycznego. Tu mieliśmy okazję porozmawiać o tym, wymienić się doświadczeniami, wysłuchać wielu ciekawych inspirujących propozycji, przede wszystkim w kwestii bezpieczeństwa energetycznego, wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Padały ciekawe przykłady jak tym bieżącym problemom zaradzić – powiedział Krzysztof Kołtyś - Burmistrz Janowa Lubelskiego i jednocześnie przewodniczący zarządu ZGL.

 

Dużo nowych wniosków dotyczących finansowania inwestycji samorządowych w warunkach inflacji przedstawił Mariusz Gołaszewski - prezes zarządu AESCO Group. O tym jak obniżyć koszty energii za pomocą spółdzielni energetycznej mówił Tomasz Marzec z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. O „Energii z natury” z kolei wypowiadał się wójt Wojaszówki Sławomir Stefański. Założenia klastra wodorowego przedstawił burmistrz Sanoka Tomasz Matuszewski. Pojawił się także temat odpadów komunalnych w gminach i nowych obowiązków w zakresie poziomów i sprawozdawczości, co prezentował Andrzej Kulig - dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska UMWP

 

Galeria zdjęć: