Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Dwóch mężczyzn przy stole.

 


 Autor tekstu: Monika Konopka 

Biuro Prasowe UMWP

Autor zdjęć: Tomasz Żak

Biuro prasowe UMWS
 

Wicemarszałek Piotr Pilch wziął udział w posiedzeniu konwentu marszałków, który po raz drugi w tym roku obradował pod przewodnictwem województwa śląskiego. Tym razem przedstawiciele województw spotkali się w Podzamczu k. Ogrodzieńca. 

 

Gości konwentu oraz przedstawicieli samorządów województw przywitał Marszałek Województwa Śląskiego, Wojciech Saługaród tematów, którymi zajmowali się marszałkowie i przedstawiciele regionów, a także zaproszenie goście,były między innymi kwestie dotyczące kluczowych wyzwań rozwojowych kraju oraz priorytety na najbliższe 10 lat, które omówili przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. W drugim panelu uczestnicy skupili się na instrumentach KPO i polityki spójności, które omówili przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego. Ostatni temat dotyczył nieprawidłowości w gospodarowaniu odpadami niebezpiecznymi. Rozmawiano o procederze porzucania takich odpadów, a dokładnie o jego skali. Była również mowa o tym, w jaki sposób wojewódzka inspekcja ochrony środowiska może zwalczać zjawiska przestępczości środowiskowej. W tej kwestii głos zabrał wicemarszałek Piotr Pilch, który przypomniał, że w sprawie odpadów niebezpiecznych zostało już przyjęte wcześniej stanowisko konwentu i zasugerował, aby sprawdzić jakie były jego efekty:

 

Warto, abyśmy spróbowali, dla naszej wiedzy, dowiedzieć się,co od tamtego stanowiska, które przyjęliśmy razem jako marszałkowie, się zmieniło? Żebyśmy mieli taką wiedzę, czy zostało przyjęte i w jakim stopniu oraz abyśmy w jakiś sposób odnieśli się teraz do tego, czy jesteśmy w tym samym miejscu, co wówczas, czy jednak posunęliśmy się do przodu? A temat dotyczy nas wszystkich – powiedział wicemarszałek Piotr Pilch. 

 

Zdecydowano, że temat ten zostanie omówiony i przeanalizowany podczas następnego konwentu, któremu przewodniczyć będzie już kolejny region – województwozachodniopomorskie.

 

Przedstawiciele województw przyjęli podczas obrad dwa stanowiska:

 

  1. Stanowisko w sprawie przeciwdziałania powstawaniu miejsc nielegalnego magazynowania odpadów niebezpiecznych stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi lub środowiska oraz usprawnienia usuwania porzuconych odpadów niebezpiecznych. Jego autorem jest województwo śląskie.
  2. Stanowisko w sprawie zmiany w ustawie o finansach publicznych – również autorstwa województwa śląskiego.
 

Galeria zdjęć: